2016-11-02

The Old Contemptibles

- Tacoma Times, 1 september 1917

Första världskriget började bra för Tyskland. Deras arméer på västfronten verkade omöjliga att stoppa. Men de fördröjdes av den ena anledningen efter den andra. Det irriterade ledningen rejält eftersom de mycket snart skulle behöva dem på östfronten. Och så sägs det att kejsar Vilhelm II, när han fick höra att den inte särskilt stora men vältränade brittiska så kallade expeditionsstyrkan gjorde väl ifrån sig, rasande gav order om att all energi måste koncentreras på att utplåna denna "contemptible little army". De brittiska soldaterna tog glatt upp tillmälet, och "the old contemptibles" användes länge om de som varit med från första början. Den siste av dem dog 2005.

Hur tilltalande tanken än må ha varit så är den en myt. Ingen tysk dagorder innehöll någon formulering i stil med verächtlich kleine Armee. De skrevs heller inte av kejsaren utan av den långt torrare och sakligare generalstaben.

Att påhittet fick sådan lycka beror även på att formuleringen verkligen hade varit typisk för kejsaren. I en intervju som gjorde sensation 1908 hade han bland annat sagt att engelsmännen är "galna, galna, galna som marsharar" (WWI Document Archive: The Daily Telegraph Affair). Dessutom hade han efter Belgien blivit de allierades symbol för Tyskland. Han var fienden i en person: obalanserad, blodtörstig och samtidigt löjlig. Vilhelm var, kort sagt, tidens Trump.

Inga kommentarer: