2016-11-03

Häxmärken

The public is being encouraged to help map Britain’s historic obsession with the paranormal by searching for ancient scratchings in old buildings, used as charms against witchcraft and evil spirits.
- Witches' marks: public asked to seek ancient scratchings in buildings, The Guardian 31 oktober 2016

"Häxmärken" syftar inte på märken av verkliga eller inbillade häxor, utan märken mot häxor, spöken, demoner och andra mörkrens krafter. Den vetenskapliga termen, som aldrig lär slå den populära, är apotropaiska märken, efter grekiska ἀποτρόπαιος apotropaios "vända bort ondska". Att vidskepliga människor ristade in märkena vid dörrar, fönster och skorstenar måtte bero på att såväl fysiska som icke-fysiska entiteter antogs ha liknande krav på ingångar. Eller så var det så enkelt som att man bara avsåg häxor, i mänsklig eller djurisk form.
For some of them sayeth that being transformed in the likeness of a little beast or fowl, they will come and pierce through, whatever house or church, though all ordinary passages be closed, by whatsoever open(ing) the air may enter in at.
- Jakob I av England/VI av Skottland, Daemonologie (1597)

Jag vet inte om det finns motsvarande märken i Skandinavien. Om man efterlyser dem i det välutforskade Storbritannien så antar jag att de inte inventerats bättre här.

Fundering: Är det ett rent sammanträffande att många "häxmärken" påminner om new age-symbolen Flower of Life? Inte för att new age har några som helst problem med att ta saker från en tid, en plats eller ett sammanhang och placera dem någon annanstans. På Wikipedia (Overlapping circles grid#Modern usage) nämns att Martha Bartfeld 1968 tillskrev den förvisso gamla geometriska figuren mystiska egenskaper.

Här ett annat apotropaiskt märke som förmodligen skulle göra mindre lycka i knasbranschen. Det är inte ett W utan ett VV: Virgo Virginum, "jungfrurnas jungfru", det vill säga Maria.

Wikipedia: Apotropaic marks
LASSCO: Here be Witchcraft, 20 oktober 2013

Inga kommentarer: