2016-11-07

Lördagsfråga 437: Full Metal Jacket

  1. Jim Nabors är i USA känd för sin roll som titelfiguren i tv-komedin Gomer Pyle, U.S.M.C. [US Marine Corps] på 1960-talet.
  2. Heath Ledgers sista kompletta roll var som Jokern i The Dark Knight (2008).
  3. Trotskij som gris: Snowball i Orwells Djurfarmen (boken 1945, denna film 1954).
  4. John Wayne i The Cowboys (1972).
Redan Gomer Pyle torde ha räckt långt; gissar att han är mer känd som tillnamn på Pvt Leonard Lawrence än något annat. Tillsammans med Joker, Snowball och Cowboy blir det tillnamn på soldater i plutonen på Parris Island i Full Metal Jacket (1987). Den satte Christian snabbt o lätt.

Inga kommentarer: