2016-11-06

Häxmagi mot Hitler

John William Waterhouses välkända häxa (1886); karta över ett möjligt utfall av operation Sjölejon

Visste du att det var häxor som räddade Storbritannien från Hitler?

Berättelsen har nått oss från Gerald Gardner, häxkonstens uppfinnare ... Eller jag menar naturligtvis upptäckare; jo, för han sade sig ha hittat en häx-församling (coven) med folk som inte bara utövade häxeri, utan som gjort det kontinuerligt sedan förkristen tid. Och deras främsta dokumenterade *host* storverk var när de 1940 slog tillbaka Hitlers invasion operation Seelöwe medelst magi.
Gardner would reveal little about the coven and its members, although claimed that in August 1940, during the midst of the Second World War, they performed a ritual known as Operation Cone of Power which they hoped would influence the High Command of Nazi Germany and prevent them from invading Britain. This magical ritual, Gardner claimed, took place inside the Forest, and involved the Witches raising a Cone of Power which they directed toward Germany and focused on sending the message into the minds of the German leaders that they would not be able to cross the English Channel.
- Wikipedia: New Forest coven#Operation Cone of Power

Att Gardner avslöjade det hela först efter kriget är en sak. En annan är huruvida hans "New Forest coven" någonsin existerade. Om den, mot förmodan, var något mer än ett kreativt påhitt för att sälja in hans häxreligion wicca, så var den knappast mycket äldre än några år.

Ett förslag är att NFC fanns på riktigt och var ett feministiskt nyhedniskt utskott av den scout-liknande rörelsen Order of Woodcraft Chivalry. Den verkar nästan lika intressant som Kibbo Kift, med lika delar hemslöjd, scouting och new age: "a camping, hiking and handicraft group with ambitions to bring world peace". En annan organisation från samma tid hette Camp Fire Girls, den verkar också ha blandat friskt i vad som närmast kan beskrivas som brittisk völkischer.

Vad sjölejonet beträffar så var den sommaren och hösten 1940 något som många på ömse sidor kanalen (och havet) förväntade sig. Att brittiska medborgare som trodde sig ha magiska krafter skulle försöka använda dessa för att påverka verkligheten är just vad man kan förvänta sig. Varför den aldrig förverkligades, och hur stora chanser den i så fall haft, diskuteras livligt i insatta kretsar än idag. En stor anledning utgjordes av anfallet österut sommaren 1941; Sovjet sågs som en en viktigare och mycket större fiende.

Inga kommentarer: