2016-07-15

En fransk tiger

Handla med ansvar under krisen
- Agir de façon responsable pendant la crise, Frankrikes regerings officiella sajt gouvernement.fr 5 juli 2016

Nyheten som lades ut förra veckan blev snart hyperaktuell. För är det något tillfälle då folk börjar dela för det vilda så är det när något stort, farligt och okänt händer.
Sprid endast officiell och pålitlig information: Undvik att sprida rykten! Felaktiga uppgifter som sprids kan riskera räddningspersonalen och deras insatser, dig och dina närstående.
Om folk hade lytt sådana uppmaningar hade folk inte varit folk. Annorlunda uttryckt: Det är en fundamental mänsklig egenskap att sprida rykten när något stort, farligt och okänt händer. Inte så mycket att skapa dem, ytterst få skapar desinformation med flit, men vare sig felen skapats med flit eller av misstag så sprider vi dem.

Sprid bara information från konton du känner till och litar på
Även om det bryts oavbrutet mot denna enkla tumregel så behöver de man känner till och litar på sannerligen inte vara trovärdiga.
Kontrollera dina källor istället för att direkt sprida uppgifter
Igen: Om folk tagit för vana att kontrollera alla uppgifter i alla situationer så hade folk varit fundamentalt annorlunda.


Vad beträffar ryktesläget så är det för tillfället oöverskådligt. Eftersom folk är folk.

Inga kommentarer: