2016-07-20

Pest eller kolera - etymologi

Hur länge har uttrycket "pest eller kolera" använts i Sverige? Själv hade jag nog tippat på sisådär 100-200 år. Att det brukats någorlunda flitigt i mindre än ett halvt sekel hade jag inte trott; det känns betydligt äldre.

Det är talande att det inte ens finns med hos Pelle Holms bevingade ord-klassiker. I Bevingat (Bonnier 2000) anges att statsminister Olof Palme 1970 fick frågan om vem han fann pålitligast i utrikespolitiken, kommunisten C. H. Hermansson eller moderaten Gösta Bohman, och svarade med uttrycket. Han ska ha fått från Carl Lidbom, som i sin tur läst det i en fransk tidning. Var det då det planterades i svenskan? Efter en del grävande hittar jag ett obetydligt äldre belägg för att det använts som liknelse:
Oppositionen ställs inför valet mellan pest eller kolera.
- Expressen 12 mars 1967

men inte mycket mer. (Utöver myriader exempel såklart där det inte används som liknelse, vilket stökar till sökandet.) I franskan är det vanligare. Här är ett exempel från 1970-talet som är fint i sig, på något sätt; det behöver väl inte översättas.
La psychanalyse a attrapé la peste aux USA. Le marxisme le choléra en URSS. Nous sommes ici entre la peste et le choléra.
- Philippe Sollers, Tel Quel nr 57 (1974), s 142

Att hitta påtagligt mycket äldre belägg än så var lite besvärligare, men det kan ju ha andra orsaker än hur mycket det faktiskt förekommit. Här är ett belägg som är någorlunda mycket äldre:
Det är ingen väsentlig skillnad mellan den borgerliga demokratin och fascismen. De är två former av kapitalets diktatur. Mellan pesten och koleran ska vi inte välja. [Il n'y a pas de différence de nature entre la démocratie bourgeoise et la fascisme. Ce sont deux formes de la dictature du capital. Entre la peste et le choléra, on ne choisit pas.]
- Maurice Thorez, partiledare för franska kommunistpartiet, efter den 6 februari 1934 då demonstrationer, dödsskjutningar m.m. inträffade i Paris

Jag vet inte om det kan betyda något, men de äldre franska beläggen jag sett rör alla politik, närmare bestämt åt vänster.

2 kommentarer:

KoteGaeshi sa...

Är citatet från Expressen korrekt återgivet?

Många hävdar att formuleringen "mellan X eller Y" är en nytillkommen styggelse - men det fanns alltså redan på 60-talet i dagspressen?

Hexmaster sa...

Som daterat, från tidningar.kb.se. Beläggen från 60-talet är inte många men de finns.