2016-07-22

Den satanistiska konspirationen

I upplysta förvirrade kretsar cirkulerar en text som sägs vara en nyckel till förståelsen av vår samtid. Den ska ha varit ett brev från en Illuminati-höjdare till en annan och beskriver, oerhört kortfattat, tre världskrig som behövs för att Den Stora Konspirationen ska fullbordas. Brevet påstås här och var ha förvarats på British Library (f.d. British Museum Library) fram till 1920-talet, då det försvann.

(Spoiler: Brevet är ett påhitt av senare datum.)

Det påstådda brevets författare ska ha varit Albert Pike. Utöver diverse andra knäck, bland annat en ovanlig och kort militär karriär (efter några månader som general greps han för ordervägran och förräderi) var han framför allt frimurare. Brevets mottagare ska ha varit Giuseppe Mazzini, en italiensk politiker och debattör. Framför allt kämpade han för ett enat Italien, något som ju realiserades 1871. Om han någonsin var frimurare är högst osäkert.

Vad skulle då Pike ha att säga Mazzini?
The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences caused by the "agentur" [agenter] of the Illuminati between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions.
Illuminati var 1871 minnet av en liten och kortlivad bajersk orden ca 100 år tidigare. Det är först de senaste åren som den har blivit en stor grej i konspirations-världen. Kommunismen som modernt begrepp fick spridning i och med 1848 års kommunistiska manifest men själva rörelsen var inte i närheten av vad den skulle bli några decennier senare. Att tsardömet var på fallrepet var däremot en ganska vanlig uppfattning. Vidare var fiendskapen mellan Storbritannien och det nybildade Tyskland 1871 inte alls självklar. Tyskland hade nyligen besegrat den brittiska ärkefienden Frankrike, härskades av i princip samma familj, och kom på det hela taget väl överens med varandra.

Allt sådant kan naturligtvis viftas bort med hänvisning till Den Stora Konspirationen.
The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm.
Här tillskrivs Pike (minst) tre anakronistiska begrepp: Fascism, sionism och nazism. I Italien kunde man tala om fasci i slutet av 1800-talet men då avsågs något helt annat än det parti Mussolini grundade 1919; ordet sionism myntades av Nathan Birnbaum 1886, den moderna rörelsen bildades 1897; ordet nationalsocialism finns belagt sedan 1860-talet men förkortningen nazism om NSDAP (bildat 1920) först på 1930-talet.

I den sista meningen nämns kristendomen. Vi kommer att återkomma till den.
The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other.
Nu börjar det likna något: En profetia om något som ännu inte har hänt! Att den muslimska arabvärlden skulle bli något att räkna med fanns 1871 inte på kartan, på något som helst sätt; för att räkna ut det krävs inte bara illuminatisk makt utan direkt övernaturliga förmågor. Vilket faktiskt inte är så malplacerat som man kan tro.
Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion ... We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil.
Bland alla anakronismer så fick man till nihilisterna någorlunda. Det som idag är en allmän etikett à la optimist, pessimist, cyklist eller humanist, var på den här tiden en antiauktoritär rörelse i Ryssland. Den kombinationen har alltid varit riskabel och nihilisterna slogs omsider ner.
Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view.
Nu ... Blev det ännu mer speciellt. Massornas "deistiska andar" skulle kunna tolkas som en liknelse men kan lika gärna vara bokstavligt menat. Fast det där med Lucifer och hans rena doktrin och så vidare ... Vad är det här för text egentligen?
This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.
För att sammanfatta så är Pikes brev om de tre världskrigen inte bara en uppenbar förfalskning utan även ett inlägg från de som hävdar att Den Stora Konspirationen är satanistisk. Denna vinkling har inte vunnit särskilt många konspirationister i Sverige, där de som tar Djävulen på allvar är ännu färre än de som tar Gud på allvar. I USA är grejen desto större, så klart; övriga länder känner jag inte till.

Om nu texten inte är från 1871 (vilket den inte är), när skrevs den, av vem och varför?

I konspirationistiska kretsar är det populärt att uppge källor; även om källorna är värdelösa, eller inte ens påstår det man påstår att de påstår, så nämner man dem åtminstone. Så folk inte ska tro att man hittar på saker och ting ... Genom att följa hänvisningarna, och faktiskt läsa dem, fann Keelan Balderson att "Pikes brev", den text som återges ovan, formulerades av William Guy Carr i böcker som Pawns in the Game (1955) och Satan: Prince of this world (1959). Carr påstod inte att han citerade en befintlig text eller ens att han sett brevet själv. Den källa han angav var den chilenske kardinalen José María Caro Rodríguez och hans synnerligen frimurar-kritiska El misterio de la masoniera, Frimurarnas mysterier (på engelska The Mystery of Freemasonry Unveiled). När man läser vad kardinalen skriver så ser man att inte heller han sett brevet själv, utan bara återger vad han hört ... Om någon fortfarande ids hänga med så är kardinalens uppgivna källa Domencio Margiotta, "förmodad frimurare" (WP.fr). Denne skrev en bok där Pikes djävulsdyrkan tas upp men som fortfarande inte hänvisar till ett faktiskt brev som Margiotta tagit del av.
At this point the trail of sources stop. In short there is no primary source for the “letter”. It does not exist and has not been directly quoted from or reproduced by any author. The earliest book that makes reference to a "letter" by Pike is Le Diable au XIXème Siècle by "Docteur Bataille". This just so happens to be the pseudonym of self professed hoaxer from the 1890s called Léo Taxil.
- Keelan Balderson

Taxil är idag tämligen bortglömd men var något av sin tids ärketroll. Hans Taxil hoax har en egen artikel på WP och gick, för att sammanfatta rejält, ut på att frimurarna var satanister. Han tog sedan tillbaka påståendena, vilket givetvis inte spelade minsta roll.

Idag är det väl ingen som bryr sig om sådant på allvar? Eftersom frimurarna är lika ute som Satan. Men om man istället tar upp Illuminati, som fortfarande är heta i genren, så blir gensvaret ett annat. Det är därför som Carrs text cirkulerar. Även om en och annan konspirationsteoretiker, som gärna svamlar om Rockefeller, "eliten", globalister och v-rldsj-den, inplanterade chip och Trilateral Commission, chemtrails och Georgia Guidestones, och så vidare och så vidare, stannar upp ett ögonblick när Lucifer nämns; för gudar och djävlar tagna på allvar är inte mainstream inom svensk konspirationism. Eller kosher, om man så vill.

För övrigt är det naturligtvis så, att varje invändning, utan undantag, kan viftas bort med hänvisning till Den Stora Konspirationen. För att tas på allvar av konspirations-tomtarna så måste man vara en av dem; det är det enda kravet, nödvändigt och tillräckligt.


Utgångspunkten för analysen av "brevet" var Keelan Balderson: Albert Pike's 3 World War Letters Hoax, WideShut.co.uk 4 juni 2011; jag är inte tvärsäker på sajten eller personen i övrigt men åtminstone denna artikel var bra.

3 kommentarer:

Swedishsax sa...

Påminner om Asimovs Stiftelse-serie, men Asimov var en bättre författare och tillät endast sina profeter att förutse vaga trender och inte några specifika händelser.

Riktigt tråkigt i sammanhanget är att både Daily Mail och The Sun så sent som i år kört artiklar om det här, där de släpper all källkritik och i stället spekulerar friskt i hur brevets innehåll bäst bör tolkas. Typiskt brittiskt tabloid-skräp, kan man tänka, men samtidigt rör det sig om Storbritanniens två största tidningar.

Mats Einarsson sa...

En detalj: det inte korrekt att kommunismen myntades som modernt begrepp i och med Kommunistiska Manifestet. Den organisation som gav ut manifestet hade året innan bytt namn till Bund der Kommunisten, men som besteckning på en politisk strömning är det äldre än så. Engels skriver i förordet till den tyska upplagan 1892:
"Den del av arbetarna som däremot var övertygade om otillräckligheten i enbart politiska omvälvningar, och krävde en grundläggande omgestaltning av samhället, denna del kallade sig då kommunistisk. Det var ännu en föga utarbetad, enbart instinktiv och ibland något obearbetad kommunism; men den var tillräckligt stark för att skapa två utopiska kommunistiska system, i Frankrike Cabets ”ikariska” system och i Tyskland Weitlings system. Socialism innebar 1847 en borgarrörelse och kommunismen en arbetarrörelse."
Etienne Cabet ska ha lanserat begreppet communisme 1839 (https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Cabet).
Om man emellertid med det "moderna" begreppet menar 1900-talets kommunism så är det nog snarare Lenin och bolsjekvikpartiet som får anses ha myntat det.

Hexmaster sa...

Swedishsax: Lite paff blev jag av de färska länkarna utanför den vanliga konspirationssfären. Fast clickbait-gänget är inte mycket bättre...
Mats: Rätt du har! Justerat; funkar?