2016-07-12

Om begreppet "konspirationsteori"

Konspirationsteorier och konspirationsteoretiker är ständigt aktuella begrepp. Eftersom de används förlöjligande eller åtminstone nedvärderande gillas de inte av de utpekade. En uppgift som dessa ibland kontrar med är att ordet "konspirationsteoretiker" skulle ha skapats, eller allra minst ha fått sin nuvarande valör, av självaste CIA på 1960-talet eller så; syftet skulle ha varit att förlöjliga de som inte trodde på Warrenkommissionens "officiella" version av hur John F. Kennedy mördades. Det är inte sant.

För begreppen användes långt före 1960-talet, i synnerhet det förstnämnda. Standardverket Oxford English Dictionary anger följande belägg som det första kända för conspiracy theory. Som så ofta framgår det av sammanhanget att begreppet inte var nytt utan förutsattes vara känt av läsarna.

The claim that Atchison was the originator of the repeal may be termed a recrudescence of the conspiracy theory first asserted by Colonel John A. Parker of Virginia in 1880.
- Allen Johnsons recenserar P. Ormon Rays The Repeal of the Missouri Compromise: Its Origin and Authorship; American Historical Review, juli 1909

Med dagens digitala verktyg är det enklare än någonsin att söka igenom väldiga mängder dokument. Att hitta ännu äldre belägg för conspiracy theory var enkelt.

The authorative action of this caucus, taken in connection with the array of Northern contemporary and later writers that support the conspiracy theory, will necessarily prevent the student of history from abandoning it, without careful investigation and proper reflection, to adopt the view held by nearly all of the Southern writers, that secession was the people's movement.
- James Ford Rhodes, History of the United States from the Compromise of 1850 (1893), sid 273

Citaten är här återgivna med tillräckligt mycket sammanhang för att det ska framgå att begreppet "konspirationsteori" redan 1893 (även om den texten är mer komplicerad) respektive 1909 inte användes neutralt utan avfärdande: konspirationsteorier tänktes bygga mer på tänkta förhållanden än på belagda. Då som nu.

I en artikel från 2013 fann Robert Blaskiewicz också att konspirationsteori och konspirationsteoretiker alltid haft en nedlåtande ton:
While proponents of alternative knowledge are correct in asserting that it is possible to unfairly discredit someone by calling them a "conspiracy theorist," they must also remember that just because you are called a conspiracy theorist doesn't mean you aren't one
Standard-disclaimer när man talar om konspirationsteorier: Det ska poängteras att begreppet, likt alla andra som används av en bredare allmänhet, inte har en exakt betydelse, och likt alla andra begrepp kan betydelsen förändras beroende på hur det används. Åtminstone undertecknad avråder från att dra fram det så fort någon luftar minsta misstanke om minsta konspiration; förvisso förekommer sådana, och har alltid gjort det. Använd det hellre om den sorts världssyn som bygger på allomfattande, allsmäktiga (nästintill bokstavligt talat) konspirationer, som gränsar till och ofta övergår i paranoia. Det är en viktig företeelse som vi behöver ett ord för; det vore synd om det befintliga ordet skulle bli oanvändbart på grund av inflation, och vi tvingades hitta på något nytt.

Inga kommentarer: