2015-03-22

Århundradets tidvatten

... vad som beskrivs som "århundradets tidvatten".
- Div. medier

Medierna har en splittrad inställning till den rubrikvänliga (om än lite långa) etiketten: Man gillar den och för den gärna vidare, samtidigt som man försöker att hålla avstånd till den. Citationstecken, "vad som beskrivs som", med mera. Man vet vad som säljer men har samtidigt ett vagt minne av vad journalistik ska gå ut på, sånt som de just pratat om i Jönköping t.ex.
Termen "århundradets tidvatten" är dock en rejäl överdrift, eftersom sådana här tidvattentoppar kommer ungefär vart 18:e år.
- Samma medier lite längre fram i texten

Då kan det kännas befriande med medier som inte bryr sig om vilket intryck de ger utan brassar på för fullt.
Experts said the wall of water could equal the height of a four-storey building and surge faster than a 'running man'.
- Supertide of the century, Daily Mail 21 mars 2015

Vilka dessa experter är har jag ännu inte lyckats utröna, inte heller i vilket sammanhang uttalandet kommer från. Vilket inte hindrar klipp-å-klistra-pressen från att återge tabloida faktoider:
Det har talats om tidvattenvågor på uppemot 15 meter, alltså höga som fyra- eller femvåningshus.
- TT/AFP igen, exempelvis i pålitliga Metro 21 mars 2015, "Århundradets tidvatten" i Europa

Bilden som inledde denna bloggpost visar en så kallad tidvattenvåg i Turnagain, Alaska. Det är ett återkommande fenomen i området och beror mer på dess geografi än på att månen där är närmare jorden, eller vad folk nu har för sig.


"Århundradets tidvatten" är en nära släkting till den så kallade supermånen. Här åskådliggjord på bild, bredvid en vanlig sketen fullmåne. Se Wikipedia: Supermoon och givetvis xkcd: Superm*n.


Inga kommentarer: