2015-03-29

Årsmöte med VoF Göteborg

Dags igen: Föreningen Vetenskap och Folkbildnings aktivaste lokalavdelning håller idag årsmöte.

Platsen är Vera Sandbergs allé 8 (Vasa sjukhus för en del år sedan). "Lärandets hus" rymmer framför allt utställningen Fysikaliska leksaker, en given attraktion på årsmötet. En annan given attraktion är de vofflor vi äter, enär årsmötet alltid ligger i närheten av voffeldagen.

Vad själva årsmötet beträffar blir det som vanligt lite förnyelse i styrelsen. Till exempel ska en ny ordförande utses, vem det nu kan bli.