2015-03-26

Ingen Gagarin

Efter en detaljerad redogörelse för amerikanernas arbete med att få upp en astronaut under det kommande året övergår Tekniken i dag 1961 (årsbok för Teknikens värld) till det ryska rymdprogrammet. Det är snabbare avklarat eftersom man i stort sett inte vet någonting, och det få uppgifter man har motsägs av andra uppgifter.

Så var det till exempel under ett möte med kolleger i Washington som Blagonravov förklarade att det sovjetiska kosmonautprogrammet inte fanns. Sovjet hade förvisso tekniska möjligheter att skicka upp en man i rymden, men skulle inte göra det förrän det var absolut säkert.

Uttalandet satte myror i huvudet på bedömare. Man kunde lugnt utgå ifrån att Blagonravov hade fel; det hade inte bara gått emot all logik, politik och PR-tänkande (och det samtidigt!) utan motsade även nog så tunga uppgifter man hade från andra håll. Så varför sade han det han sade? New York Times lade fram två tänkbara förklaringar: Antingen spelade Blagonravov dum, om det nu berodde på att programmet var hemligt eller för att förvirra, eller så gick det en skiljelinje mellan det militära och det civila där kosmonauterna befann sig på den förra sidan.
In fact, it is believed the civilians have no great enthusiasm for putting a man into space at this point.
- "Moscow Doubted on Aims in Space", New York Times, 27 november 1959

Vilket låter lite märkligt i ljuset av att det sovjetiska rymdprogrammet inte behövde bekymra sig för den uppdelning mellan civilt och militärt som i viss mån fanns i USA. Så var Blagonravov inte mer civilist än att han även hade generallöjtnants grad i artilleriet. Men huruvida han talade mot bättre vetande eller inte är fortfarande en öppen fråga, om än utan större intresse.

Inga kommentarer: