2015-03-31

Vad kvackare vill ha

Svenska Wikipedia uttrycker det kort:
Orsaken är något oklar, men verkar vara multifaktoriell. [...] Sjukdomen går ofta i skov. Den drabbade kan känna sig symtomfri ett tag, innan sjukdomen sätter fart igen.
- Wikipedia: Reumatoid artrit

Här en längre beskrivning, som dels levandegör förloppet, dels visar varför en sjukdom som reumatoid artrit är särskilt tacksam för kvacksalvare.
[Jerry] Walsh, en utredare hos Arthritis Foundation, påpekar att sjukdomens förlopp gör reumatoid artrit till särskilt bördig mark för kvacksalveri. Smärtan kan bli så outhärdlig att den tvingar patienten till att sitta i rullstol eller bli sängliggande, den gör händer och ben obrukbara. Då, plötsligt och till synes utan anledning, blir det en förbättring. Patienten kan stå igen, gå och använda sina fingrar.
Den riktiga läkekonsten menar att läkemedel och terapier ska tillämpas såväl under skoven som mellan dem.
Men för några lindras inte smärtan trots läkemedlen, och driver dem till att pröva allehanda underliga kurer: märkliga apparater, knasiga dieter, vad som helst. Om då smärtan plötsligt går över när de dricker torskleverolja och apelsinjuice eller packar in sina knän i hästgödsel, så är det praktiskt taget omöjligt att övertyga dem om att förbättringen inte berodde på det påstådda undermedlet. I synnerhet när läkarna måste erkänna att de inte vet vad som orsakar sjukdomen eller varför symtomen ibland bara försvinner.
- William Rice, "Where Quacks Thrive on Victim's Pain", Chicago Tribune, 23 augusti 1971

Inga kommentarer: