2015-03-30

Lördagsfråga 353: Med Örnen mot polen

  1. Vårdnadstvisten återges i 1 Kung 3:16-28. Två kvinnor (det påpekas att de är prostituerade) hävdar båda att de är mor till ett barn och går till kungen. "Räck mig ett svärd!" sade Salomon, som inte hade mycket till övers för hårklyverier. Då gav den ena kvinnan upp, och bevisade därmed att det var hon som var barnets mor.
  2. August Strindberg tar en riggad selfie.
  3. Sándor Ferenczi var en ungersk psykoanalytiker som har en inte oviktig roll i den freudianska skolans utveckling. På Wikipedia kan man läsa att: "As a result of his psychiatric work, he came to believe that his patients' accounts of sexual abuse as children were truthful, having verified those accounts through other patients in the same family" vilket låter som om det borde ha en viss inverkan på Quick-fallet och den horribla kvackar-psykologi som Dan Josefsson kartlade. Ferenczi var född Fränkel men "magyariserade" (förungrade?) senare sitt efternamn, för att bättre smälta in i den delen av dubbelmonarkin kantänka.
  4. Sedan CSM-107 (Columbia) separerats från LM-5 (Eagle) tar Michael Collins på den förra en rejäl okulärbesiktning, och en serie fotografier, på den senare, på det att eventuella problem ska avslöjas. Några särskilda fel hittas inte utan allt går, som bekant, bra.
Salomon som i S. August Andrée, Strindberg som i (släktingen) Nils Strindberg, Fränkel som i Knut Fraenkel, och Örnen som i ballongen Örnen ger PD++.

Inga kommentarer: