2013-11-12

The Sound[s] of Silence

I oktober 1964 gav Simon & Garfunkel ut sitt första album, Wednesday morning 3 A.M. Det gick inget vidare. En tid senare splittrades duon.

Sommaren därpå gav producenten på eget bevåg åter ut låten som singel (bilden ovan), i en ny mix med bland annat trummor pålagda. Den klättrade på listorna och fick de nu välkända Simon och Garfunkel att åter bilda Simon & Garfunkel.

Den version som spelats mest är den från 1965. Här är originalet.Vad titeln beträffar verkar det osäkert när plural blev singular.


Wikipedia: The Sound of Silence

Inga kommentarer: