2013-11-19

Svenskamerikanska

Vid förra sekelskiftet var svenska texter ingen ovanlig syn i denna tidning. Ovanstående exempel från den 5 oktober 1898 kommer från signaturen "Ola Vermlänning" som regelbundet skickade in sina "filosofiska funderingar". Bidragen var inte markerade på något sätt. Liknande tilltag idag skulle nog väcka uppmärksamhet då Willmar Tribune gavs ut i Willmar, Minnesota. I övrigt var tidningen, så vitt jag kunnat se, helt på engelska.


Joel Mossberg: Fotograferingen

Det gavs även ut fonografcylindrar och skivor med svenskt innehåll. Här kan vi lyssna på en "Baritone in Swedish", inspelad i New York 1906.

Lyssna även när Charles G. Widdén lägger ut texten om "baseball" -- äktsvensk humor over there 1923.

Inga kommentarer: