2013-11-20

Mjölk i te eller te i mjölk?


Dricker du te med mjölk? I så fall, i vilken ordning häller du i dem?

I Sverige har det väl aldrig utvecklats någon etikett på området. I England verkar det i medvetna kretsar (det är oerhört svårt att ens bilda sig en ungefärlig bild av hur starka sådana här uppfattningar är) vara mjölk först som gäller.

Varför? Nu blir det intressant, ur faktoid synvinkel. För som vanligt när man kan göra något på två sätt men ska göra det på det ena, så har man funderat ut ett antal motiveringar. Och som vanligt så förefaller de avgjort flesta vara efterhandskonstruktioner, om inte sägner.

The Guardian sammanställde svar man fått från läsarna. Några smakprov:
  • Om man var osäker på mjölkens kvalitet så hällde man i mjölken först, så att man "skållade" bakterierna med teet
  • Ömtåligt porslin kunde lättare spricka av det heta teet
  • Teblad sjunker till botten om man häller i mjölken först
  • En historia om medelklassens tepåsar som jag inte riktigt hänger med i ...
  • Vid svag belysning är det lättare att se när koppen börjar bli full om man häller i mjölken först
  •  Det smakar lite bättre
- What is the difference, if any, between cups of tea prepared by putting in the tea or the milk first? The Guardian

Vad beträffar den sista punkten: Är den sann? Finns det någon skillnad? Hur många känner någon skillnad, vare sig den finns eller inte? Har frågan prövats vetenskapligt? Jajamen!
Okay so it might seem like we’ve gone a bit overboard on the tea front but we promise that we haven’t had one cup too many. There is method to our madness, scientific method that is. We’ve been looking at the public’s beliefs about how tea should be made, and their actual abilities to distinguish different brews.
As scientists, we know that the most effective way to get reliable information is to design a method of systematic measurement. When systematic measurements are combined with interesting comparisons we have a scientific experiment.
There is an art to designing good experiments. We hope that the tea taste test has tested your beliefs and abilities whilst illustrating some essential principles of experimental design which are used by all scientists.
- University of Sheffield: Tea Taste Test

Vad man kom fram till? Det är, som så ofta, inte i närheten lika intressant som hur man kom fram till det.

Vilket kanske var den främsta poängen med undersökningen. Eller kanske inte ... Det är ju ändå i England.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Fast man kan väl också vara praktisk. Precis som med kaffe får man en väl omrörd dryck utan att använda sked om man häller i mjölken först.

devadatta sa...

Se även George Orwells uppsats om ämnet.

Kurt sa...

Punkt ett från The Guardians lista är relevant, inte för att man skulle skålla bakterier, men om mjölken är sur så koagulerar det. Och då upptäcker man det innan man förstört allt tet!

Spiring sa...

Jag håller med Anonym i den första kommentaren. Mjölken först ger en betydligt jämnare blandning. (Eller teet först, om man händelsevis har en mycket låg andel te i förhållande till mjölken.) En tråkig och inte så värst fantasieggande anledning, men förmodligen den viktigaste.