2013-11-26

Post[h]umt

Ett verk utgivet postumt är utgivet efter författarens död. Begreppet används idag mest om böcker, hyllningar eller liknande, mer sällan om barn; annars är ett postumt sådant fött efter faderns död. Ordet kommer från latinets post, "efter", böjt till postumus, "sist".

Man kan även se stavningen "posthum". Jag får intryck av att den är ovanligare än "postum" när det inte gäller namn eller anglicismer. På engelska är däremot postumous betydligt ovanligare än posthumous. Det är ironiskt eftersom den förra varianten är den historiskt korrekta. H:et smög sig in i senlatinet för att man tänkte sig en koppling till humare, "begrava". En så kallad folketymologi helt enkelt, men med anor; den senlatinska perioden inträffade från tredje till åttonde seklet, på ett ungefär.

Online Etymology Dictionary: posthumous (adj.)

Inga kommentarer: