2012-10-05

Vidöppna sinnen konfererar

Begreppet "öppet sinne" är bra. Som det används nu, håller det raskt på att bli liktydigt med godtrogen, blåst, paranoid -- för att inte nämna den metalliska huvudbonaden.

Häromveckan hölls Open Mind Conference i Skanderborg, Danmark:

Under tre dagar fick vi möjligheten att lämna vår ”trygghetszon” och uppleva det magiska i mötet med eldsjälar, människor som lär oss att vi alla kan vara med i arbetet för en bättre värld.

Vad var det då för eldsjälar som delade med sig av sina erfarenheter och, i brist på bättre ord, tankar?

Désirée Röver, "undersökande journalist", brinner för vaccination. Eller snarare mot. Hon menar att en djupare analys av frågan visar att vacciner ingalunda utvecklats medelst vetenskapliga metoder. Tvärtom är vacciner farliga saker, långt farligare än de sjukor som de är framtagna att bekämpa. Röver är, plumpt uttryckt, vad hon heter.

Bill Still misstror pengasystemet, räntor och nationalbanker. Han spår att guldmyntfoten kommer att återinföras; "ett system där folket och regeringen har makten över pengarna, inte bankerna".

Barrie Trower varnar för att trådlös kommunikation - mobiltelefoner, WiFi, Bluetooth, måhända även radio och TV? - ger cancer, infertilitet och psykiska dysfunktioner.

Niels Harrit berättade sanningen om 9/11: byggnaderna rasade inte alls på grund av krascher och bränder, utan av sprängämnen - det hela var alltså riggat! Han nämns i WP-artikeln 9/11 conspiracy theories.

Frank Rasmussen varnade för chemtrails. Aluminium (den där metallen igen) och barium sprejas över oss och vår värld av maktens illasinnade män.

Scott Tips berättade att naturläkemedel medför långt mindre risker än evidensbaserade mediciner. - Nu kritiseras naturläkemedel sällan för att de är farliga, oftare för att de är värdelösa. Det är inget fel på vitkål, men det tar inte kål på cancer - till skillnad från otrevliga men effektiva cellgifter och strålbehandlingar.

Vithus Hartz varnar för amalgam. Lösningen, menar han, ligger i att dels inte använda kvicksilverföreningar, dels att tillämpa holistiskt tandläkeri. Vad det är? Läs på hans hemsida: Behandlinger - inget amalgam eller fluor (just så), däremot behandlingar med homeopati, bioresonans (kvackande i högre prisklass), kinesiologi med mera.

Terry Boardman funderade över när "vattumannens tidsålder" - the Age of Aquarius, säger New Age - egentligen börjar, om det inte redan börjat?

Birgitta Jónsdóttir är en isländsk politiker (med WP-artikel) som bland annat gjort sig känd för sitt stöd till Tibet och Wikileaks. Vad det kan innebära att hon deltar i ett knäppgäng som detta vet jag inte.


Tipstack till CJ.

Inga kommentarer: