2012-10-03

Refer[r]er

Om man sysslar med webb på lite mer teknisk nivå så kan man stöta på begreppet HTTP_REFERER. Det är den sida som besökaren kommer från; har man googlat fram aktuell sida så är referer:n någonting med "google.com", kommer man från denna blogg så står det "faktoider.blogspot.com" etc.

Ser ni stavfelet?

Ordet stavas egentligen referrer på engelska. När standarden för bland mycket annat denna detalj skulle sättas, skrevs texten av en person som, aldrig så kompetent på nog så många fält, fått just detta ords stavning om bakfoten. Sedan gick standarden iväg i systemet utan att någon annan reagerade på detaljen. Och när sådana här saker väl satts, sitter de.

Här är förresten ett dokument där referer-definitionen kan hittas:

RFC 1945: Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.0

"RFC" utläses Request For Comments. Det låter mjukt och försynt – "vad tycker ni om det här?" – fast i praktiken är det ofta standarder som i praktiken redan är satta. Som 1945:an här, där man 1996 slog fast många detaljer av hur HTTP-protokollet skulle fungera, som man ju vid det laget använt i flera år. Med "referers" och allt.

Inga kommentarer: