2012-10-18

Bildningsseminarium

Idag är det arbetarbildning som gäller. "I universitetens skugga", det vill säga i ett historiskt perspektiv; för inte heller detta begrepp har varit oföränderligt genom åren.

Jag är f.ö. inbjuden som representant för VoF.

Inga kommentarer: