2012-10-10

Liv utan sol

I nitromonaderna hålles livsgnistan vid makt genom förbränning av ammoniak, i svavelbakterierna genom förbränning av svavel, i järnbakterierna genom järnoxidulens förvandling till oxid; det gröna ljuset skänker rödalgerna livsens kraft, medan de gröna växternas kraftkälla ligger i de röda, de blå och de ultravioletta strålarna. Det är sannolikt, att det även finnas organismer, som få sin energi på annat sätt, fast vi ännu ej kommit dem på spåren.

- Bengt Lidforss, "Livets källor" (1895)

Än idag kan man läsa om hur solens ljus är en förutsättning för allt liv på planeten. Att detta inte riktigt stämmer visste man för över hundra år sedan.

Inga kommentarer: