2012-10-21

Planksaft

När man gör pappersmassa av trä enligt den så kallade sulfitprocessen, får man dessutom olika sockerarter som biprodukt. Detta socker kan jäsas och destilleras till etanol, som kallas sulfitsprit.

Under 1900-talet var det länge vanligt med spritfabriker intill pappersmassefabriker. Metoden kom först till användning i Sverige 1909. Den fick uppsving under världskrigen då de vanliga råvarorna behövdes till annat. Den mesta sulfitspriten användes för att dryga ut bensin, men en och annan liter fann även vägen till glasen.

Att man tillverkade brännvin av trä satte fantasin i rörelse. Drycken fick namn som planksaft, plankare, tallsaft, träbira, stickbrännvin och tallrot. Flera snapsvisor författades som idag är obegripliga om man inte känner till bakgrunden.

Jag var tall en gång för längesen
med grön och härlig färg
och nu står jag här i glaset klar och kall.
I alla munnar, alla halsar
kommer helan som en vän,
Den har doft av skogar, sjöar och av berg.

Du blir lummig som en tall,
du blir stolt liksom en älg.
Lyft på glaset,
böj på huvudet och svälj.


Mel. Flottarkärlek

Fordom odlade man vindruvsranka,
av vars frukt man gjorde ädelt vin.
Nu man pressar saften ur en planka,
doftande som äkta terpentin.
Höj din bägare, o broder, syster.
Låt den finska skogen rinna kall
nedför strupen och om du är dyster,
låt oss supa upp en liten tall!

Mel. Vintern rasat (eller Längtan till landet som få vet att den "egentligen" heter)

Sulfitspriten var alltså etanol, vanlig alkohol. Den ska inte förväxlas med den giftiga träspriten, metanol (se även bloggposten Blind av hembränt). Tidvis diskuterades huruvida sulfitspriten var skadligare än etanol framställd på annat sätt, men så är inte fallet.

Den sista cellulosaspriten som såldes i Sverige hette Okryddat Taffelbrännvin (artikelnr 2 på bolaget). Den försvann 1988. Idag används nästan uteslutande sulfatprocessen för att tillverka pappersmassa, den bidrar inte med någon alkohol. Sedan 2008 är det dessutom förbjudet inom EU att tillverka alkohol av något annat än jordbruksprodukter.

5 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Var sprit på träsocker aldrig särskilt valigt? För mej får du det att låta så.

Kurt sa...

Drygt 60% av pappersmassan som tillverkas i Sverige är sulfatmassa, den mekaniska massa ökar i volym, enligt Skogsstyerlsen.

Sedan är det inte förbjudet att tillverka alkohol av annat än jordbruksprodukter i EU. Tvärt om så är snarast EU på väg att förbjuda etanolproduktion från jordbruksprodukter! Men man måste då skilja mellan etanol som livsmedel och etanol som drivmedel!

Hexmaster sa...

Tack för upplysningen om processmetoderna. Jag måtte ha hittat en gammal siffra.

EU-bestämmelserna får jag också dubbelkolla. Är planksaft förbjuden i glasen men påbjuden i tanken?

Kurt sa...

Hur det är med lagar för alkohol i glasen vet jag inget om, men att EU kommer att begränsa alkoholtillverkning för drivmedel från råvaror som kan användas till livsmedelskonsumtion är klart

http://www.euractiv.com/climate-environment/eu-legislation-limit-use-crop-ba-news-514714

Erik Olsson sa...

Mys lilla Olle i storskogen gick
Blädade furor fast icke han fick
Sågade sjuochenhalv och drog hem
Kokade Norrland och Grönstedt av dem.

My kände doften och gav till ett vrål:
- Kokar Du skogen till ren alkohol?!
- Självklart, sa Olle och allt jag har fällt
är till den kräftskiva som Du beställt.