2012-10-09

Vimmerby hästskojare

... den gamla sägnen, att de tattare och hästskojare, som grundlade Vimmerby, lära ha börjat sin ansökan om stadsrättigheter hos konungen sålunda: - Wi Märabytare etc. Efter dessa ord skulle staden ha fått sitt namn.

- Albert Engström, "Ett Uppsalaminne", Kryss och landkänning (Albert Bonniers 1943)


2 kommentarer:

Kurt sa...

Sveriges Radio Språket P1 20111101 Ortnamnen berättar de resandes historia:

"P1 Språket 1 nov 2011 Ortnamnen berättar de resandes historia. Det finns knappast några minnesmärken eller arkeologiska lämningar från resandefolkets månghundraåriga historia i Sverige, men ortnamnen kan vittna. Bo Hazell kompletterar nu sin tidigare bok ’Resandefolket. Från tattare till traveller’ med flera kapitel och i ett berättar han om hur ortnamnen beskriver de resandes plats i den svenska historien."

Lena Synnerholm sa...

Jag tvivlar starkt på förklaringen, till namnet Vimmerby. Den låter lite väl krystad, för att vara trovärdig. Förmodligen är den en folketymologi.