2012-08-17

Köpenhamns grundande

Då och då ser man nyheter på temat "historieböckerna får skrivas om". Den här gången stämmer det.

Tidligere har man på side 1 i historiebøgerne om København kunnet læse, at Absalon grundlagde byen i anden halvdel af 1100-tallet. Men ærkebiskoppens rolle må fremover nedtones, viser de nye fund.
- Det, som vores udgravning bekræfter, er, at København var en rigtig by, inden Absalon fik den af kong Valdemar, siger udgravningsleder på Rådhuspladsen Hanna Dahlström fra Københavns Museum til Politiken:
- Det var ikke bare en lille landsby, men et vigtigt regionalt knudepunkt i Øresund allerede i begyndelsen af 1100-tallet.

- Nye fund ændrer markant Københavns historie, BT 17 augusti 2012

Att folk bott i området sedan stenåldern har man vetat länge. Själva staden har alltid (källan verkar vara Saxo) haft ett fastslaget och exakt födelseår:

Antagligen var det en by, som hade sin hufvudsakliga betydelse genom sillfisket i Öresund och därigenom drog köpmännen till sig. [...] Valdemar den store skänkte Havn och flera kringliggande byar till biskop Absalon, som 1167 byggde en fast borg på Slotsholmen ...

- Nordisk Familjebok: Köpenhamn (1911)

Den antagliga by har alltså nu visat sig vara "en rigtig by", som danskarna säger.


Inte för att 1167 års grundande skulle vara en faktoid - inte ännu. För att bli en sådan (som jag tolkar begreppet) så krävs det först att den nya kunskapen blir fastslagen och etablerad. Sedan kan man visa upp gamla historieböcker, med Piltdownmänniskor, sextusenårigt jordklot m.m.

Inga kommentarer: