2012-08-24

Problemen med ånglok och ångfartyg

1830 proklamerade professor Dionysos Lardner vid Univerity College i London att: "Det är omöjligt att färdas i höga hastigheter med tåg eftersom passagerarna inte skulle kunna andas och därmed kvävas."

- Debattartikel i svensk dagstidning inleds

Dionysius Lardner har funnits. Han levde 1793-1859, var mycket produktiv och extremt bildad. Dessutom rymmer hans liv andra intressanta episoder, som när han rymde med någon annans fru till Paris. Därmed var hans karriär till ända i Storbritannien, och fick fortsättas i det mer liberala USA (så låg det till på den tiden).

När förklarar Lardner att tåg vid en viss hastighet blir en sorts jättestora kvävningsmaskiner? Eller att ångfartyg över nordatlanten är lika omöjligt som månfärder, som är det andra någorlunda kända citat som tillskrivs honom?

Det närmaste jag hittat beträffande det första citatet är hänvisningar till diskussioner med ingenjören och järnvägsmagnaten Isambard Brunel. Om bromsarna på ett visst tåg gick sönder skulle det, menade Lardner, skena iväg med en stadigt ökande hastighet. Om det inte spårade ur innan dess, skulle det vid en hastighet på bortåt 200 km/h ge upphov till den märkliga kvävningsdöden. Brunel visade att nämnda hastighet inte skulle uppnås av fysikaliska skäl. Om han eller någon annan vederlade kvävningen så har jag inte hittat det.

Brunel är idag mest känd för den epokgörande ångaren Great Eastern. Det var i samband med denna som Lardner ska ha räknat ut att ett ångfartyg inte kunde ta ombord mer bränsle än för drygt 3200 km. Det var ingalunda något enkelt avfärdande - få av de som hånar Lardner idag skulle kunna göra om uträkningen - där poängen var att större fartyg visserligen kan ta ombord mer kol, men samtidigt har större friktion mot vattnet. Detta trodde och demonstrerade Brunel var fel.

Jag har ännu inte hittat belägg för något av citaten. Även om de stämmer så visar de hur som helst inte att Dionysius Lardner var den förstockade och löjlige bakåtsträvare sentida besserwissrar utnämnt honom till. Tvärtom trodde Lardner fullt och fast på ångmaskiner i såväl lokomotiv som fartyg.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Bra böckers världshistoria band 12 sidan 50 har en liknande varning om faran av att resa mycket och snabbt. Här är det dock risk för kronisk rubbning i nervsystemet som utpekas vilket tillsammans med oro för att komma försent leder till dödsfall. Författaren påstår sig känna till tre sådana i sin närmaste umgängeskrets. Citaten är hämtade ur R.L. Schoenwaalds bok Nineteenth Centruy Thought: The Discovery of Change, New Jersey 1965 och skall vara något som författaren W.R. Greg skrev år 1875om den moderna tidens tempo.

Sensmekaer

Hexmaster sa...

Jag har sett påståendet omnämnt många gånger, men ännu inte någon primärkälla, själva ursprunget. Att ange namn och år är vackert så, ska slå upp Greg 1875 och se om något hittas.

Anonym sa...

William Rathbone Greg tycks i alla fall ha existerat och var en vuxen, levande människa 1875. Därmed inte sagt att han faktiskt skrev detta.

Sensemaker