2012-08-09

Dagis, mellanöl och maskingevär

Om man diskuterar företeelsen dagis, brukar det inte dröja länge innan påpekandet dyker upp: "Det heter förskola!"
När Barnstugeutredningens resultat kom ut 1972 i två volymer valde man att samtidigt lansera förskola som det officiella samlingsnamnet för både del- och heltidsomsorg, för att markera den pedagogiska grunden för verksamheten. Trots detta lever ordet dagis, förkortningen av begreppet daghem som stiftades 1943, kvar i folkmun.
- Wikipedia: Förskola i Sverige

Någon som smakat mellanöl på sistone? Förmodligen inte rent juridiskt, eftersom skatteklassen (IIB) försvann den 1 juli 1977. Vilket inte hindrat att begreppet levt kvar i omskrivningar som "mellanölstyp", för att inte tala om dagligt tal. Mellanölen finns, så att säga, kvar i folkmun (hö hö).

Maskingevär betecknas, för att ta ett exempel, som "typiskt journalistspråk" på WP:s Diskussion:Kulspruta. Den formella beteckningen i svenska försvaret är kulspruta, ksp. Bara en sån sak som att begreppet ger noll träffar på annars utförliga www.soldf.com... (I Finland är ordet vedertaget och helt OK även bland proffsen.)


Kan man då använda begrepp som dessa? Klart man kan. Fast inte i officiella sammanhang, eller, vilket är intressantare, i sammanhang där de indikerar att man inte riktigt vet vad man pratar om - en försvarsminister som pratade om "maskingevär" skulle snart få veta vad han var värd. Sådana luddiga gränser mellan fungerande och olämpligt språk är riktigt intressanta.

4 kommentarer:

Kurt sa...

Men maskingevär är ett mycket bättre benämning än vad kulspruta är, och språket är ju dynamiskt och ändras, inte minst pga influenser från alla andra språk som ju använder just ordet maskingevär.

Hexmaster sa...

Båda vapenorden var lite äldre än jag trodde: "Kulsprutidén är ingalunda ny, ehuru den först under de senaste årtiondena väckt berättigadt uppseende till följd af den utveckling, hvartill vapentekniken hunnit." - Familjeboken (1885) som även har med den fina glosan "dödsorgel".

Magnus sa...

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mellanöl
Klass IIB var alltså 3,5-4,5 volymprocent. Jag brukar kalla Hof (4,2%) för mellanöl, även om det skattemässigt är starköl, då det är märkbart svagare (i flera bemärkelser) än de allra flesta andra starköl.

Hexmaster sa...

Förr körde man med viktprocent för öl, vilket snurrar till det en smula. Jag lär mig aldrig konverteringen, och nu är det ändå historisk kunskap...