2012-08-13

Lördagsfråga: Maya


  1. Dania Ramirez som Callisto i X-Men. En annan super-roll var som Maya Herrera i Heroes.
  2. Jacobus van Dijk, egyptolog som 1986 var med om att återupptäcka graven efter en viss Maya, skattmästare m.m. för Tutankhamon m.fl. Graven hade hittats 1843, men hade sedan dess tappats bort.
  3. Gollum skapades i Maya, ett etablerat system för att skapa datagrafik. Namnet kommer från sanskrit och betyder illusion m.m., ett viktigt begrepp inom hinduismen.
  4. J. Eric S. Thompson (1898-1975) var arkeolog med fokus på mayakulturen. Hans felaktiga idéer om mayaskriftens uttolkande ledde, menar flera kolleger, till att gåtan levde kvar längre än nödvändigt. En på flera sätt intressant fråga.
Sattes av Ole Bull igen. Som även kände till att mayakalendern, den berömda, tydligen börjades på dagen den 11 augusti 3114 f.Kr. Åtminstone enligt en av flera uträkningar - det exakta förhållandet mellan deras kalender och vår är inte helt tvärsäkert, men bra nära.

Inga kommentarer: