2012-08-16

När Oscar II abdikerade (?)

Tidningen Swenska Amerikanaren rapporterade 1894 om det stora intresse Oscar II visat för den så kallade teosofin, en ockult/filosofisk lära som var rätt populär på den tiden (idag är den mest känd som föregångare till antroposofin). Kungen hade sänt bud efter grundaren Henry S. Olcott, lyssnat och diskuterat, och... Men vad har vi här?

Hvad är detta? Om Konungen trodde på teosofiens grundläror, karma och reinkarnationen, så innebär det ju att han inte kunde vara av den rena evangeliska läran, sådan som den uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen etc. antagen och förklarad är. Vilket i sin tur innebär att han, enligt 1810 års Successionsordning (som förresten gäller än idag), inte kunde vara Sveriges kung.

Är inte det en sensation, så säg.

Läser man lite till, ser man att Kalmar inte höll sig goda för att förstöra en god historia:


Den fina notisen hittade jag på Håkan Blomqvists blogg: Teosofins historia. Han menar sig ha fått bekräftat att O2 verkligen var teosof. Å andra sidan är Blomqvist själv teosof. Då kan man tro på lite av varje. [Uppdaterat: Håkan kommenterar på sin blogg, dels att han själv inte är teosof (som jag fått för mig), dels att kung Oscar verkligen var "djupt influerad av teosofin". Gott så.]

Vad teosofi är? En splendiblare introduktion i ämnet än Cardiff Theosophy homepage finns inte.

1 kommentar:

Hexmaster sa...

Har uppdaterat denna bloggpost efter kommentar från källan Blomqvist.