2012-08-08

Telefonnätet 1894

Att vårt telefonväsende nått en utveckling, större än inom något annat land, vet var och en; men att Stockholm även absolut taget har ett större antal telefonabonnenter än till och med New York (där det för närvarande finns 10 250 telefoner) torde ej vara av alla känt, lika litet som att i ingen annan stad på jorden finns ett så stort och väl ordnat dubbeltrådigt telefonnät. Och att utvecklingen ännu inte kulminerat; framgår av de i telefonförvaltningarnas annonser i dessa dagar meddelade uppgifter.

Enligt dessa har nämligen rikstelefonens nät i Stockholm med omnejd under senaste året vuxit med 32,1 %, eller bortåt 800 abonnenter och omfattar nu omkring 3 000 abonnenter. Inom Bell-bolagets nät på Östermalm har på lika lång tid tillkommit 366 och inom Allmänna bolagets nät icke mindre än 1 708 abonnenter. Dessa tvenne sistnämnda nät, vilka ha förmånen av fri samtrafik sinsemellan och således äro att betrakta som ett nät, räkna nu tillsammans 10 495 abonnenter, vilken höga siffra väl i och för sig själv visar, hur stor fördel abonnemang inom dessa nät erbjuda.

- Kalmar, 14 september 1894 (lätt moderniserad stavning)


Notera att man på den tiden ännu inte hade något monopol-verk utan fick välja. I vilken mån säljare från resp. bolag generade hederliga medborgare får framtida forskning utvisa.

Inga kommentarer: