2012-06-26

Per-Arne Öckerman, "expert"

Professor Per-Arne Öckerman är vår man när det kommer till medicinsk expertis och produktutveckling.
Per-Arne är professor emeritus i klinisk kemi vid Lunds Akademiska Sjukhus och har publicerat över 400 vetenskapliga arbeten. Han har arbetat med komplementärmedicin i många år och har också fungerat som Socialstyrelsens expert vid utarbetandet av allmänna kostrekommendationer.
- Grace Wellness, Medicinsk expert

Dr Öckerman driver även hemsidan www.biomed-ockerman.com där den hågade kan hitta "information" om hans "integrativmedicinska verksamhet". Som smakprov definitionen på alternativmedicin:
Alla sådana diagnostiska, preventiva och terapeutiska metoder som idag inte tillämpas på de stora sjukhusen i det aktuella landet. Kan således vara skolmedicin i vissa länder, men inte i andra och bli skolmedicin senare. Metoderna kan vara vetenskapligt väldokumenterade, men anses av skolmedicinen vara ovetenskapliga. Grundar sig ofta på ett annat paradigm, ett annat sätt att tänka.
Är detta Socialstyrelsens expert? Vid förfrågan hittade de inga uppgifter om att Per-Arne Öckerman ska ha haft sådana uppdrag åt dem.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Mig veterligen har det aldrig funnits något "Lunds Akademiska Sjukhus".
Det började som Lunds lasarett, hette länge Universitetssjukhuset i Lund och ingår numera sedan några år i Skånes universitetssjukhus.

/Johnny jurist

Kurt sa...

Skall man kalla sig "emeritus" så skall man fortfarande ha en officiell anknytning till universitetet. Och det har ju uppenbarligen inte Per-Arne Öckerman.

Dagens Medicin i form av läkaren Mats Reimer gjorde ett intressant besök på Per-Arne Öckermans klinik 2009:

http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/integrativ-medicin-hos-skargardsprofessorn/

Hexmaster sa...

Googlar man Lunds Akademiska Sjukhus får man påfallande många LAS-träffar från just Per-Arne... OK, ett enkelt fel - kanske beteckningen använts för längesen? - men hur som haver.

Reimer skriver bara bra saker. Som bloggposten om skärgårdsprofessorn.

Jag har för övrigt ännu inte fått svar från Grace Wellness.

Anonym sa...

Per-Arne Öckerman var under många år Professor i klinisk kemi vid Lunds Lasarett. Ni bör inte haka upp er på namnet på sjukhuset. Hans forskning bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och är i enlighet med forskningsetiska- och evidensbaserade metoder för forskning. Det är viktigt att bygga sina åsikter på kunskap och inte känslor.