2012-06-24

Mayakalendern som inte är det

Visserligen känns 2012 så 2011... Men hur som helst.

Den 21 december 2012 (beroende på hur man räknar) är, bland mycket annat, den sista dagen i innevarande baktun. Det är en enhet på 144 000 dagar, eller strax under 400 år, i den kalender som klipska mayaindianer klurade ut.


Den berömda solstenen återkommer ideligen i sammanhanget - den självklara illustrationen.

Den är visserligen aztekisk, och därmed en god bit yngre än maya-kulturen (på museet har den också placerats i Mexico-salen snarare än Maya-salen). Dock verkar deras kalendrar vara tämligen lika. Då är det kanske, beroende på vad man tänkt sig, ett större problem att stenen inte är någon kalender. Solen ("den femte") är omgiven av sol-relaterad symbolik, bl.a. de övriga fyra solarna och symboler som används i kalendern.

Solstenen, även felaktigt kallad "den aztekiska kalendern"...

- Museo Nacional de Antropología: Mexica

Wikipedia: Aztec calendar stone

1 kommentar:

Lena Synnerholm sa...

Inte visste jag att en "baktun", utgjorde mindre än 400 år. Det betyder att stenen med reliefen, är MER än en "baktun" gammal. Den är inte gjord av mayafoket, och sannolikt inte ens en kalender. Snacka om missuppfattat föremål! För övrigt vill jag tipsa, om den här webbplatsen:

http://www.2012hoax.org