2012-06-20

Telefonens påverkan

Telefonens fysiologiska påverkan. Prof. Fick har vid fysikaliska sällskapet i Würzburg sammanträde redogjort för telefonljudens fysiologiska inverkan på den djuriska organismen. De bägge ändarne af en telefons ledningstråd sättas i beröring med en grodas benmuskler, hvarpå operatören talar genom instrumentet.

Ljuden a, e och i hafva knappt någon verkan, då deremot o och i synnerhet u, ehuru mycket svagt uttalade, åstadkomma en mycket häftig muskelryckning. Ordet "Zucher", sakta uttaladt, kommer djuret att hoppa till, under det att ett högljudt "liege still" har en föga märkbar verkan.

- Wernamo tidning, 15 februari 18782 kommentarer:

Kurt sa...

Samma analys angående mobiltelefoner skulle säkert kunna publiceras även idag.

Hexmaster sa...

Jag tvekade bara ett halvt ögonblick inför Professor Fick. Det var säkert en mycket respektabel man.