2012-06-12

Parapsykologi på universitet 1949

Håkan Blomqvist lade ut följande klipp på sin blogg:


Nedanstående vädjan, som red. gärna förmedlar till läsekretsen, avser att skapa möjligheter till en universitetsmässig forskning i parapsykologiska frågor.

Sedan Upsala Universitet och Stockholms Högskola efter hänvändelse från Svenska Sällskapet för Psykisk forskning skriftligen förklarat att de önska taga upp studiet av parapsykologi så snart nödiga medel ställas till förfogande har ett antal kulturpersonligheter från olika politiska partier enats om att stödja Sällskapets upprop om gåvor för ändamålet.

Området, extrakänslig uppfattningsförmåga och mediumistiska problem, som allmänheten känner under namn av klarsyn, telepati, förutvetande över tid och rum kräver en egen arbetsram: parapsykologiens.

Vi undertecknade önska genom upprop om gåvor rikta uppmärksamheten på behovet av donationer, vars ränteavkastning kan ge löner samt en Arbetsfond.

Studiet av dessa ämnen är ägnat väcka det djupaste intresse, så mycket mer som fysiken, fysiologien och psykologien äro nära förbundna med problemen, och det är utan allt tvivel en kulturgärning att skapa det nödvändiga kapitalet för universitetsforskningens upptagande snarast möjligt.

Den summa som behövs är 500.000 kr.

Stockholm 1949.

Manfred Björkquist, biskop. Gustaf Ljunggren, biskop; Torbern Laurent, professor; Carl Milles, professor; Bror Jonzon, fil. dr. folkskoleinspektör; Carl Eldh, professor, Bruno Lundgren, fil. dr. folkskoleinspektör; Jan Fridegård, skriftställare; Frans Severin, chefred.; A. E. Renström, apotekare; S. Neander-Nilsson, chefred.; Sigfrid Fjellander, direktör; B. Idestam-Almquist, fil. lic. red.; Lars Eek, direktör; Eira Hellberg, skriftställare; Axel Enström, kommerseråd, ingenjörsvetenskapsakademien.

Parapsykologiinsamlingen kapitalkonto 38 38, Göteborgsbanken, Stockholm.

- Teosofisk tidskrift nr 6-7, november 19495 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Är inte teosofin, också ganska tvivelaktig?

Hexmaster sa...

Nej. Den är absolut käpprätt åt skogen från början till slut. :-)

Lena Synnerholm sa...

Är du emot religion i allmänhet? Det var dom verklighetsfrämmande sidoidéerna, som jag tänkte på.

Hexmaster sa...

Religion är ju verklighetsfrämmande per definition (om någon sådan nu finns).

Lena Synnerholm sa...

Jag tror inte att religion kan undvikas helt, i ett mänskligt samhälle. Du känner inget behov av religion, och det gör inte jag heller. Tyvärr gäller det inte alla människor. En del har verkligen ett behov, av att ha något att tro på. Det är medfött och därför inte något, som vi kan göra något åt. Jag tycker folk kan få tro på vad dom vill, så länge det inte får dom, att skada sej själva eller andra. Fanatism är naturligtvis inte alls bra. Men vissa människor behöver faktiskt, en begränsad form av tro.