2011-12-18

Läkemedelsverket kvackar på kinesiska

Ur Läkemedelsverkets arkiv:
Med flera exempel ... I dessa fall rörde det sig om odeklarerade substanser som gett örtpreparat större effekt än man kunnat vänta sig - företeelsen är inte ovanlig. Andra exempel hade kunnat röra preparat som är mer äkta men också värdelösare.

En detalj: Allt i Kina är tusenårigt, använt sedan tusentals år, sedan femtusen år etc. Etiketten används jämt och är fullständigt intetsägande. Den går ytterst sällan att bevisa, desto oftare att motbevisa.

Svenska Läkemedelsverket har skrivit under ett tiopunktsprogram med sin kinesiska motsvarighet, State food and drug administration.

Va?

Avtalet innebär att länderna ska utbyta kunskaper om bland annat alternativa läkemedel, olagliga piratpiller och miljöutsläpp vid läkemedelsproduktion.

Jag hade gärna sett att "alternativa läkemedel" ovan jämställts med "piratpiller" och "miljöutsläpp", men det är nog inte så det är tänkt. Tyvärr. För det hade varit närmare sanningen.

I själva verket har Läkemedelsverket ingått en allians med ett statligt super-kvackar-verk. Hur gick det till?

Alternativa växtbaserade läkemedel, som traditionellt sett använts i Kina under tusentals år, måste registreras för att få säljas i EU-länderna. Läkemedelsverket har märkt ett ökat intresse för den här typen av produkter hos svenskarna. Samtidigt märker man ett stort intresse från Kina. Om Läkemedelsverket registrerat ett växtbaserat läkemedel kan det gå lättare att bli godkända även i andra EU-länder.

- Läkemedelsverket vill fungera som den här inkörsporten till EU-marknaden, säger Charlotte Unger, miljöchef på myndigheten.

Här är nyckelmeningen:

Kvalitetskraven är lika stora som vid vanliga läkemedel, men det finns inga krav på effekt.

- Öppning för österländsk medicin, SvD 17 december 2011


Preparaten får alltså inte vara skadliga. Om de är värdelösa spelar ingen roll. Det är, med ett ord, kvacksalveri. Och sådant ska Läkemedelsverket ägna sig åt? Jamen va fan?

2 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Livsmedelsverket och Läkemedelsverket, är fakiskt olika myndigheter!

Hexmaster sa...

Jo. Korrigerat.