2011-12-09

Vatten - tjänligt, otjänligt och annat

Hur rent är rent vatten? Har är det med det du har hemma?

Grejen är att om du har en egen brunn "som bara du eller din familj använder" så omfattas den av Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2003:17, Försiktighetsmått för dricksvatten. Eller, noggrannare räknat (vad trodde ni), ett vattenverk som levererar mindre än 10 000 liter per dag eller försörjer mindre än 50 personer.

Levereras dricksvattnet som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras.

- Livsmedelsverket: Föreskrifter om dricksvatten

Nämnda föreskrifter gäller alltså större anläggningar, eller aldrig så små där vattnet säljs eller är kommunalt ("offentlig verksamhet" i praktiken).

Det är alltså skillnad mellan mindre anläggningar typ brunnar och större typ kommunalvatten. Här är ett exempel, E. coli:

Soc: Vatten räknas som tjänligt med anmärkning om man hittar minsta lilla E. coli, otjänligt om man hittar 10 per dl. *

Lsv: Vatten räknas som otjänligt om man hittar minsta lilla E. coli. *


Vattnet ur en godkänd brunn kan alltså vara för "dåligt" för att tillåtas i offentliga ledningar.

3 kommentarer:

Sarvi sa...

Tillägg: Begreppet tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt förekommer även när man provtar badvatten vid offentliga utomhusbadplatser - och då är det naturligtvis helt andra nivåer av mikroorganismer det handlar om. Även i bassängbad och inomhuspooler finns motsvarande begrepp. Så det gäller att veta vilket vatten som avses...

Kurt sa...

Ja, det låter ju också rimligt. Om renat dricksvatten innehåller E. coli så påvisar det fekal kontamination av dricksvattenledningen. Medan lite E. coli i en egen brunn inte alls behöver betyda fekal kontamination. Förekomsten av E. coli i vattenledningen är alltså bara en form av indikator.

Anonym sa...

"Vatten är ett farligt gift,
vilket omger Visby stift."

sade Falstaff, fakir

/magnux