2011-12-07

Deutsche Kurrentschrift

På faktoider.nu: Nazistisk typografi beskriver jag en tysk stil som var i allmänt bruk där fram tills alldeles nyss, historiskt sett - det finns massor av människor som växte upp med den - men som dels är tämligen okänd, dels så oläslig för oskolade ögon som vore det ett annat språk.


Exempel på stilblandning från Tigerfibel, den stilbildande och mycket populära manualen för stridsvagnen Tiger. Finns i sin helhet här.

Stilen ifråga kallades deutsche Kurrentschrift. En form som utvecklades av Ludwig Sütterlin i början av 1900-talet slog snart igenom, och användes tills ingen Kurrent längre var i bruk. Begreppen har därför blandats ihop i folkmun, och det var också därför det behövdes ett tips från Anders Hedman för att jag skulle bli uppmärksammad på skillnaden. Han nämnde även att det fina provet på Kurrentschrift jag hittade från 1858 därmed inte ens skulle kunna vara Sütterlin.


Wikipedia (ty.): Deutsche Kurrentschrift; Sütterlinschrift

4 kommentarer:

Mattias sa...

Deutsche Kurrentschrift betyder väl inte mer än 'tysk skrivstil' och har även kallats svensk (skriv)stil. Det verkar finnas någon slags konsensus om att stilen bör kallas nygotisk kursiv.

I "Skriftens ABC" kallar Bror Zachrisson den tyska skrivstilen för "fibel"-skrift, vilket verkar vara ett missförstånd. Som koppling till "Tigerfibel".

Hexmaster sa...

Beträffande Fibel så slog jag upp en Bedeutungserklärung och fick reda på att det betyder skolbok, enkel lärobok, och i den betydelsen faktiskt är barnspråk för "bibel", snarare än någon "lärd" etymologi från latinska fibula.

Deutsche och så vidare betyder "tysk skrivstil" eller "snabbstil"(?) ordagrant men används om den här knepiga tyskarabiskan. Om det finns någon konsensus om ett annat begrepp så är jag nyfiken på belägg. Inte minst för att jag i så fall gått på en dubbelnit. :-)

Mattias sa...

Google-Books-snippar pekar mot att "nygotisk stil" kommer från tjeckiskt håll. Den källa jag lutar mig mot är dock "Die Lateinische Schrift" av Friedrich Beck och Lorenz Friedrich Beck där det står:

Anstelle der Bezeichnung beider Schriftarten als "gotisch" oder "humansistisch" fanden an deren Stelle nun im Druck die Namen "Fraktur" und "Antiqua" und für die Hand- und Geschäftsschrift "Deutsche Kurrent-" oder "Deutsche Schreibschrift" und "Lateinische Schreibschrift" Einführung. Die vorliegende Publikation bevorzugt im Hinblick auf die Verwendung der sogenannten deutschen Schrift auch ausserhalb des deutschen Sprachgebietes – nicht zuletzt in den östlichen Nachbarländern Deutschlands, in denen die wissenschaftliche Literatur Termini wie "Neografia gotycka" beziehungsweise "Neogotycka" verwendet – "Neugotisch-deutsche Schrift".

"Nygotisk stil" används också av "Fyris fonts" och dess font "Beckhem Gothic": http://www.fyrisfonts.se/typsnitt/beckhem/index.asp

Bror Zachrisson var en av de drivande bakom SÖ-stilen.

Mattias sa...

Söker du förskrifter med nygotisk stil, kan jag rekommendera Umeå UB. T.ex. denna av Arnold Möller http://rara.ub.umu.se/bookview/ipac/BookView.jsp?BookId=64&PageNo=0&MetaView=false

Hittas genom Libris: http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=rara.ub.umu+bibl%3a%28Q%29+mat%3a%28eresurser%29+kalligrafi&f=simp&spell=true&hist=true&p=1