2011-12-14

Galningar #11: George R. Simpson

Nu blir det avancerat ... George R. Simpson har uppfunnit – eller, vad säger jag! – fått en vision om hur det engelska språket är konstruerat. Att alla dess ord, substantiv, adjektiv, verb m.m. ser ut som de gör är nämligen ingen slump, ingen naturlig utveckling bland generationer av språkbrukare, utan tvärtom något planerat.

Övernaturliga entiteter från andra planeter – ni får kalla dem "Gud" om ni vill – har skapat engelskan. In i minsta detalj, varenda bokstav i varenda ord. Och i dessa ord har de kodat sina budskap. Dessa budskap går att plocka fram, om man vet hur. Och George R. Simpson har knäckt koden.

Lätt var det inte. Han har hållit på sedan 1985, enligt egen uppgift. På heltid? Vet ej, men han lär har "knäckt" 15 000 ord.

Grunden är några regler och tabeller med vars hjälp man kan ta vilket ord eller namn som helst, och utveckla till fler ord eller hela meningar, ett djupt liggande budskap som placerats där av "Gud" själv!

Klentrogna kan studera George R. Simpsons blogg, UfoEtBlog.com.

Note: Translated words like 'X' indicate unusual relationships between the character positions in the word(s) being translated and result of the translation. God (UFO/ET) talks to us through the ET Corn Gods language translation of words. Words and groups of words are like computer programs which explode into a family of predetermined meanings.

Noten ovan inleder varje bloggpost. När GRS analyserar ett ord går han igenom det, bokstav för bokstav, expanderar det enligt regler och några tabeller (som grundämnena och Bibelns böcker), och kommer fram till ett resultat han anser rätt och riktigt, och som visar vad ET Corn Gods lagt in för GRS att hitta. Han har även tagit fram dataprogram med vars hjälp man kan bryta upp koderna snabbt och effektivt. Ett exempel, på regel #1:

Letters have numbers, to fit their position in the English Alphabet. The numbers and letters may be interchanged.
Demon = De 13 on 
Therefore: 
Demon = "Deacon".

Såg ni? M är den 13:e bokstaven, expanderas till 1 och 3, som blir A och C, och så har vi plötsligt fått fram det djupare budskapet att prästerskapet är demoner! Hur go e den?

En till, regel #3:

Roman Numerals may be exchanged for their Arabic Number equivalent. From Adam and Eve: Eve = 5 ve. 5 = 500 = Lo. (Added 00 to 5. 50 = Roman Numeral L and number 0 = letter O.)

Therefore: Eve = “Love”

Now try “Discovery”: D is 4. Y is 25, C is Roman Numeral 100. Discovery = D is C over Y
Therefore: Discovery = "4 is 100/25"

Där har ni ett matematiskt bevis på att GRS inte är någon vanlig parkbänkstok.

ET är naturligtvis utomjordingar, och vad "majsgudarna" beträffar har GRS av någon anledning fattat tycke för mayaindianerna.

Att han och jag skriver hans namn som initialerna GRS beror på att han lyckats hitta sig själv inkodad i påfallande många ord. Det skulle alltså vara utomjordingarna/majsgudarnas sätt att visa att George R. Simpson är deras utvalde. Jag har sett en hel del tokar, och GRS måste vara ett av de finaste fynden. Sånt här kan inte vem som helst hitta på, än mindre arbeta med i åratal.

 

Inga kommentarer: