2011-12-11

"Barbarossa"?

Som Molotov-Ribbentrop-pakten visar kunde det räcka med en krumelur på ett papper för att göra ärkefiender till de bästa kamrater; och som Barbarossa och de långa knivarnas natt visar, så kunde det omvända inträffa lika snabbt och enkelt

- Tredje rikets myter, sid 179-180

Det var först när jag läste den utgivna boken som det slog mig att jag ingenstans definierar "operation Barbarossa". Vare sig jag, redaktör eller korrekturläsare hade noterat detta. Är det något man kan förvänta sig att den som läser en sådan bok känner till? Som dessutom bara är en snabbgoogling bort.

kodnamnet för Nazitysklands invasion av Sovjetunionen som inleddes den 22 juni 1941, under andra världskriget

- Wikipedia (sv.): Operation Barbarossa

Kan så vara. Fast det var inte så vi tänkte (åtminstone inte jag). Det var en miss.

1 kommentar:

Anonym sa...

"Som Molotov-Ribbentrop-pakten visar kunde det räcka med en krumelur på ett papper för att göra ärkefiender till de bästa kamrater; och som Barbarossa och de långa knivarnas natt visar, så kunde det omvända inträffa lika snabbt och enkelt

- Tredje rikets myter, sid 179-180

Det var först när jag läste den utgivna boken som det slog mig att jag ingenstans definierar "operation Barbarossa". Vare sig jag, redaktör eller korrekturläsare hade noterat detta. Är det något man kan förvänta sig att den som läser en sådan bok känner till? Som dessutom bara är en snabbgoogling bort."

Känner ifall en man är den sorts person som köper en bok som heter "tredje rikets myter" är det rimligt att anta att han vet vad Operation Barbarossa är åtminstone när han får så mycket hjälp av sammanhanget som i ovanstående. Möjligtvis, möjligtvis hade det varit önskvärt att skriva "operation Barbarossa" istället för bara "Barbarossa" för ytterligare litet ledning.

Sensemaker