2011-09-29

När Wikipedia hade rätt

Like many others, I too thought it required forward air speed to operate, but this is not true. It does not require any artificial airflow such as a fan or blower to start the engine, nor is it required to keep it running.

- Bill Hamilton

Sedan amerikanerna fått syn på tyskarnas V1 byggde de en kopia som kallades JB-2 Loon. Ett fungerande exemplar finns kvar på Planes of Fame i Chino, Kalifornien. Det var den som Bill ovan svarade på min fråga om, huruvida den måste startas med katapult. Vilket alltså inte var fallet - katapulten användes för att de småvingade farkosterna skulle få upp farten snabbt.

Inte för att frågan i sig är särskilt stor. Men ändå - jag hade sett uppgiften att katapult krävs på flera ställen i litteraturen, och blev nyfiken när jag hittade den motsatta här:

The origin of the myth that the V-1's Argus As 014 pulse jet engine needed a minimum airspeed of 150 mph (240 km/h) to operate may lie in the fact that due to the low static thrust of the pulse jet engine and the very high stall speed of the small wings, the V-1 could not take off under its own power in a practically short distance, and thus required to either be launched by aircraft catapult or be airlaunched from a modified bomber aircraft such as the Heinkel He-111.

- Wikipedia: V-1 flying bomb

Detta är alltså ett exempel på att olika uppgifter återfinns i litteraturen respektive Wikipedia, och det är Wikipedia som är korrekt.

Inga kommentarer: