2011-09-15

"Pyramid!"

"I'm not sure where the pyramid idea came from -- the media got it wrong," says Klochko.

- Fact check: Ukrainian "Pyramid", Archaeology, jan/feb 2007

Fel i media? Kors i taket. :-)

Det var när man skulle rapportera om ett intressant fynd i Ukraina som felet smög sig in. Kanske för att man grävt i en kulle? Eller var det en byggnad som liknades vid en trappstegspyramid? Eller så räckte det att någon, vem som helst, i närheten av någon journalist nämnde P-ordet. Sen var det kört.

Ett tempel- och gravkomplex nyttjat under perioden 4000-400 f.Kr. är intressant oavsett om byggnaderna är formade som kuber, cylindrar eller oktaedrar, och om det (som Klochko uppger) är förindoeuropeer så blir det än mer intressant. Men sådant ger inte lika bra rubriker.

Bronze Age Pyramid found in Ukraine, The Guardian, 7 september 2006
"Pyramids" discovered in Ukraine, BBC, 7 september 2006

1 kommentar:

Lena Synnerholm sa...

Om jag förstått det rätt, så är gravtemplet byggt av Kurgankulturen. Det är inte säkert att det var dom, som talade indoeuropeiska. Språket kan ha talats i en del av Mellanöstern, som ungefär motsvarar Kurdistan. Båda hypoteserna har sina problem. Fast dom flesta experter på indoeuropeiska, tror på Kurganhypotesen. Men den som lever får se, vilken som håller i längden.