2011-09-22

Bokmässa

Så är det den tiden på året igen. Den svårbeskrivbara tillställning som till stor del handlar om böcker äger rum torsdag till söndag i Göteborg. Återigen har jag dubbla roller: framför allt verkar jag i montern för föreningen Vetenskap och Folkbildning B07:72 där vi baktalar vidskepelse, pseudovetenskap och vanliga dumheter å det grövsta, och dessutom ska jag försöka pusha för min senaste bok.

Liksom ägna mig åt en del annat. Få se ifall jag får anledning att återkomma till några av de trådarna. Mycket som händer är det.

Inga kommentarer: