2010-11-02

Anna Svensson, Pär Wahlström och skojeri

Har ni sett den här insändaren? Eller någon av dess varianter, i tidningar, bloggar eller nätforum?

Naturläkemedel borde stödjas

Varför subventionerar inte samhället behandlingsmetoder utanför den traditionella vården? Idag tvingas människor stå ut med kroniska sjukdomar och besvär eftersom alternativa metoder inte anses "rumsrena" i vårdsystemet. Många människor blir varje dag hjälpta av dessa alternativ. Jag har lidit av en kronisk sjukdom i mer än tio år, utan att den vanliga sjukvården kunnat hjälpa mig. Det enda jag erbjöds var mediciner med risk för allvarliga biverkningar och som ändå inte kunde bota mig! Av en god vän fick jag i stället tips om en bok om egenvård med naturmedel med titeln "Må bättre till kropp & själ" [min fetning]. Detta blev vändningen för mig. Idag är jag så gott som symtomfri och mår mycket bättre. Detta trodde jag aldrig att jag skulle få uppleva efter alla dessa år med sjukdom och smärta.

Men skam den som ger sig!

Anna Svensson

- Insändare i Kommunalarbetaren 18/2010

Den är inte skriven av "Anna" utan av Pär Wahlström, författare till Må bättre till kropp & själ (Pär & Lisa Resonans 2008). Han har ända sedan utgivningen bombarderat alla ställen där texter kan återges med fejkade insändare i denna stil, signerade Anna S. eller några lika fiktiva kolleger. En rolig detalj är att han ett tag gav Anna en bostadsort, som varierat efter respektive tidnings utgivningsort: Skellefteå och Malmö är två exempel. Den "kroniska sjukdom" som nämns ovan har också växlat, reumatism, diabetes ...

Tidningar är medvetna om problemet, men har naturligtvis ingen möjlighet att hålla reda på alla galningar, oblyga lobbyister och allt vad det är. Tips: Hjälp dem. (Jag skrev till KA.)

Vad boken går ut på? Pär Wahlström är "healer" och homeopat, det vill säga kvacksalvare. Förmodligen tror han på sin egen smörja. Så här förklarar han homeopatin:

Troligen så är det inte på "substansnivå" som man kan mäta funktionen, utan i någon uppladdning av energi i elektroner som antar det svängningstal som innehas av det medel som potenseras. Vi känner ju alla till att om man går in i "mikrokosmos" och klyver elektroner, så frigörs sådan energi som vi ser vid atomklyvning, dvs i kärnreaktorer och kärnvapen. Men det går vi inte in mer på här, eftersom den röda tråden för homeopatin inte gäller vad som sker på atomnivå, utan vad som blir resultatet när den i praktiken botar människor och gör dem friskare.

- Ur Wahlström, Må bättre... (länk)

Jag visste till att börja med inte alls att man klöv elektroner, och det är kanske lika bra för Wahlström att han inte går in mer på ämnet. Den röda tråden är desto klarare: vi vet att det funkar. "Jeg kenner vad jeg kenner", för att citera en annan stor tänkare.

Vad den ovanliga och ovanligt påstridiga PR-verksamheten beträffar så verkar Pär/Anna ha kommit igång igen efter att ha haft sin mest intensiva period vid bokens utgivning 2008. En ambitiös sammanställning finns på bloggen Medvetenskap: Förtäckt reklam för vattenmedicin, 20 september 2008. Redan tidigare hade orsakverkan uppmärksammat det i Insändare om alternativ vård. I båda fallen dök Pär W. upp i kommentarfältet och var hotfull, den sistnämnde bloggaren sade han sig rentav ha polisanmält.

Tyvärr var det, som vanligt, bara snack. En homeopat som polisanmälde någon som uppmärksammat deras geschäft vore ett förträffligt tillfälle att berätta vad de faktiskt går för.

För en kort genomgång av vad de går för, se exempelvis Snabbkurs i homeopati på denna blogg.

För en utförligare genomgång av vad Pär Wahlströms (har jag nämt ditt namn tillräckligt många gånger nu?) bok går ut på, se hemsidan Resonans: Må bättre till kropp & själ. Typiskt utdrag:

Homeopatiska naturmedel är helt ofarliga och biverkningsfria och har använts av människor världen över sedan flera hundra år tillbaka. Deras aktiva verkan bygger på våra metafysiska energier och påverkar våra känslor, sinnesstämningar och fysiska kroppsenergier och hjälper oss att återfå balans och harmoni genom att stimulera vår egen förmåga till självläkning.

Förvisso är de fria från biverkningar, vilket beror på att de är fria från verkningar. "Flera hundra år" är ca 200 år, det är ingenting som vuxit ur folkens djup utan en knäpp idé lanserad av Hahnemann strax före 1800. Och vad "naturmedel" beträffar spelar det ingen som helst roll om man börjar med johannesört, bolmört, arsenik eller plutonium eftersom det efter tillräckligt många miljarder utspädningar ändå är rent vatten, i praktiskt eller bokstavligt bemärkelse.

Detta känner homeopaterna naturligtvis till. De känner förhoppningsvis även till att inga kliniska studier visat att deras vatten är bättre än vilket annat vatten som helst (bara mycket, mycket dyrare). Icke desto mindre fortsätter de att propagera för sina värdelösa metoder. Skam den som ger sig!

9 kommentarer:

Andreas sa...

Skriv in författarens namn i rubriken också, så kommer inlägget med största sannolikhet att rankas högre av Google än vad det gör just nu.

Hexmaster sa...

Tack. :-) Knepigt med rubriker, även när man inte glömmer bort dem...

Lena Synnerholm sa...

Han har tydligen blandat ihop ”elektron” och ”atom”. Uppenbarligen vet han inte, vad det är han talar om.

Anonym sa...

Appropå polisanmälningar - är det lagligt att utge sig för att vara någon annan då man skriver en insändare? De flesta tidningar har ju så vitt jag vet som krav att man uppger sin verkliga identitet. (De skyddar sedan den identiteten med stöd av grundlagen om skribenten så önskar!)

08armada sa...

Jag hade som vana att skicka ett mail till redaktionerna när jag upptäckte insändarna i webb- upplagorna. Missade att leta de senaste månaderna men får uppenbarligen börja igen.

Hexmaster sa...

Ja, Pär/Anna verkar ha vaknat.

Finnveden.nu 13 okt 2010
Kristdemokraten 19 okt 2010

Wat sa...

Men homeopatisk behandling subventioneras väl redan av staten?
Det är roligt, eftersom homeopatiska preparat enligt lag inte får marknadsföras i samband med att man hävdar effekt.

Lena Synnerholm sa...

Via Vidarkliniken, jag. Det har protesterats en hel del mot, på senare tid.

Lena Synnerholm sa...

Via Vidarkliniken, ja. Det har protesterats en del mot det, den senaste tiden.