2010-11-03

Vår vän atomen

Före slutet av detta århundrade kommer atomen att i stor utsträckning ersätta kolet och oljan som energikälla. Den måste göra det: Kol och olja är för dyrbara för att brännas upp. De är värdefulla råmaterial som vår kemiska industri gör en oändlig serie användbara produkter av: textilier, plaster, färgämnen, mediciner. Mycket av vår energi kommer att skapas inuti rena och tysta reaktorer; vattenkraft och solenergi kommer att ge oss resten.

- Heinz Haber, Vår vän atomen (Bonniers 1956), sid 146

Boken och filmen producerades samtidigt, av Walt Disney. Nu plockade jag fram ett framtidsperspektiv vilket är lite orättvist, till största delen utgör de en utmärkt populär framställning av vetenskapshistorien från grekerna till idag.Här har ni del 1 av 5. Den inleder med reklam för det nyligen öppnade Disneyland. Sektionen Tomorrowland uppvisade framtiden, närmare bestämt världen som den nog kommer att te sig 1986 (den har sedemera uppdaterats i omgångar). Som normen är i siarbranschen säger visionerna mer om den egna tiden än något annat. De oblyga produktplaceringarna vet jag inte hur man uppfattade då, men idag hade till exempel Monsanto House of the Future inte gått.

Haber jobbade som fysiker även under kriget, bl.a. på det anrika Kaiser Wilhelm-institutet. Jag vet inte med vad.

Inga kommentarer: