2010-08-22

Strategi och taktik

På den strategiska nivån klarläggs övergripande militära mål utifrån samordnade politiska syften. Militära maktmedel samordnas nationellt eller multinationellt. På den taktiska nivån samordnas resurser som förband och vapensystem i olika insatser.

- Ur Militär historia, 8/2010

Man kan formulera skillnaden på många olika sätt. Ett annat är att strategi handlar om perspektiv och långsiktig utveckling, taktik vad som händer just nu och här. I ett idrottsligt sammanhang kan strategi gå ut på hur man ska vinna serien, taktik hur man ska vinna matchen eller varje enskild situation. Ännu ett betydelsepar gäller kärnvapen, där de strategiska är avsedda att användas mot ett land och folk i sin helhet - så att säga - och därför är betydligt kraftigare än de taktiska som är avsedda att användas på slagfältet.

Orden har mycket ofta blandats ihop. Förståeligt, men lite synd.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tror jag nämnt det här slarviga språkbruket att betrakta strategi och taktik som synonyma begrepp för dig tidigare.

När jag vill vara pedagogiskt förklarar jag det som att ifall strategen är stadsplanerare så är taktikern inredningsarkitekt.

Det kan tilläggas att mellan den taktiska och den strategiska nivån finns en mellannivå kallad den operativa.

Sensemaker

Hexmaster sa...

Jag tror också att du nämnt det för mig tidigare.

Även om begreppen är lite luddiga så är de nog så användbara som separata enheter. Så man tappar något när man använder dem som rena synonymer, vilket ges exempel på nättopp dagligen.

Anonym sa...

"Även om begreppen är lite luddiga så är de nog så användbara som separata enheter. Så man tappar något när man använder dem som rena synonymer, vilket ges exempel på nättopp dagligen."

För all del finns likheter mellan orden. Båda används för hur man använder sina resurser i krigiska sammanhang får att "segra". Det rör sig dock om en helt annan skala delvis helt andra problem på den taktiska och operativa nivån. Krigsproduktion, mobilisering, allianser och diplomati är inget som taktikern ägnar sig åt.

Här är min analogi med stadsplanering och inredningsarkitektur relevant. Liksom taktik och strategi båda handlar om att "segra" handlar både stadsplanering och inredningsarkitektur om att se till att människor kan trivas och fungera i sin fysiska miljö. Skillnaderna blir emellertid uppenbara. Brottslighet och transporter är inget som inredningsarkitetken behöver bekymra sig om annat än möjligtvis att bidra till att huset/lägenheten blir inbrottssäker och att se till att en större villa har hiss.

Sensemaker

Anonym sa...

Måste erkänna att jag aldrig ens tänkt tanken att det skulle finnas någon risk att man blandar samman de två begreppen. Gissningsvis beror det på att jag tidigt kom i kontakt med schackspelet och dess teori, och där gör man klar åtskillnad mellan strategi och taktik.

Anonym sa...

"Måste erkänna att jag aldrig ens tänkt tanken att det skulle finnas någon risk att man blandar samman de två begreppen. "

Titta exempelvis på recensioner av dataspel. Strategisk och taktisk används helt synonymt om det inte är en militär tidskrift som recencerar.

Sensemaker