2010-07-13

Kvacksalvare

I bloggen häromdagen om Karsten Torebjer, psychic medium, hade jag med den fantastiska förfärliga snabb-seansen där Benny Rosenqvist, psychic medium, försöker inbilla oss att han har kontakt med Ted Gärdestad. Det var hämtat ur Schulman show som Aftonbladet lade ut på webben.

Alldeles i början presenterar Alex Schulman gästen med en liten intervju. Bland annat sägs följande:
... Du är ingen kvacksalvare, du har skrivit tre böcker, och har ett gott rykte i branschen ...
Schulman verkar definiera "kvacksalvare" som en amatör, tillfällighetsarbetare, lycksökare. Eller hur som helst på ett annat sätt än det vedertagna: någon som ger verkningslösa eller farliga medicinska behandlingar. Oavsett hur många böcker man skrivit, eller vilket rykte man har bland kollegerna. (Rosenqvist har veterligen aldrig påstått sig ägna sig åt medicin, men det kan vi nog bortse ifrån här.)

Om den felaktiga definitionen är utbredd skulle det kanske förklara en del problem med att föra ut budskapet. En kvacksalvare kan vara hur etablerad, rik, känd och populär som helst.


Wikipedia: Kvacksalveri
Wikipedia (ty.): Quacksalber dessutom, om den intressanta etymologin - det är verkligen kvack + salva

Inga kommentarer: