2010-07-11

Om drunkning


Drowning Doesn't Look Like Drowning

Dagens bloggtips går till Mario Vittone, expert på sjösäkerhet. Han berättar det som alla i den branschen vet, men märkvärdigt få andra: när någon drunknar ser det inte ut som på film.

Drowning is not the violent, splashing, call for help that most people expect. The captain was trained to recognize drowning by experts and years of experience. The father, on the other hand, had learned what drowning looks like by watching television.

"Drunkning är inte det vilt plaskande och ropande på hjälp som de flesta förväntar sig. Kaptenen hade lärt sig att känna igen drunkning av experter och år av erfarenhet. Pappan å sin sida hade lärt sig hur drunkning ser ut genom att titta på TV."

Det märkligaste är att jag efter alla år av information om hur man ska bete sig på och vid vattnet - flytväst, inte dyka där man inte vet hur bottnen ser ut, nykter, och så vidare - inte känner igen dessa uppgifter. Att den som drunknar inte ropar på hjälp eller viftar med armarna. Är det bara jag som lyckats missa de inslagen?

För att få perspektiv på hur tysta och odramatiska drunkningar ofta är, tänk på att drunkning är den nästa vanligaste orsaken tll dödliga olyckor (i USA) efter trafikolyckor. Av de 750 barnen som kommer att drunkna i i USA nästa år, kommer 375 av dem att göra det inom 25 meters avstånd från en förälder eller annan vuxen. I 10% av fallen kommer drunkningen att direkt bevittnas av en vuxen, utan att denne förstår vad som händer (källa CDC). Drunkning ser inte ut som drunkning.

- Sjöräddningsbloggen: Tecken på drunkning

Kan även påpeka att en person som beter sig som en drunknande på film är i något som kallas aquatic distress, "sjönöd" vore en direktöversättning. Det är förvisso inget att nonchalera. Det kan förekomma innan den faktiska drunkningsreflexen träder in och är faktiskt bättre, på så sätt att personen ifråga fortfarande är i stånd att ta tag i rep och annat.


(Tipstack Per E.)

1 kommentar:

Kurt sa...

I Sverige dör ca 100 personer varje år i drunkningsolyckor (82 personer 2009), på 60-talet var det över 300 st som dog varje år! Ser man på vårt grannland Finland, så dör där 150 personer varje år i drunkningsolyckor . Och det beror inte bara på alkohol, utan många är äldre som ger sig ut och simma i samband med bastubad!