2010-07-09

Tro och vetenskap

Trots att [den katolska kyrkans] lärobyggnad på många punkter, ofta helt i onödan, krockar med den exakta vetenskapen och vetenskapliga upptäckter, är den ändå inte beredd att offra så mycket som en stavelse av sina läror. Den har mycket riktigt förstått att dess motståndskraft skulle försvagas om de skulle börja göra större eller mindre eftergifter åt de vetenskapliga resultaten för dagen, som ju ständigt skiftar. Istället står de fast vid sina fixerade dogmer, som ensamma kan ge systemet en karaktär av tro. Och det är därför den står starkare idag än någonsin. Vi kan förutspå att den som en fast punkt bland växlande strömningar kommer att dra åt sig allt större skaror som med blind tilltro skall fästa sig vid den, ju snabbare omvärlden förändras.

Källa? Här nedanför, med vit text.

> Adolf Hitler, Mein Kampf, vol. 2, kap. 5 <

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket karaktäristiskt för författaren. Hela hans gärning och hans bok (jag är en av inte alltför många som faktiskt kämpat mig genom hela boken) präglas av en stark misstro mot objektiv sanning och en stark tro på tro eller kanske snarare på fanatism. Detta är förvisso inte enda anledningen till att han lyckades orsaka så mycket lidande, men jag misstänker att det är en förutsättning.

Sensemaker

Hexmaster sa...

Ett nyckelord du missade är "vilja"... ;-) En annan fråga är hur korrekt analys det är av den katolska kyrkan? Eller vetenskap.

Sen är det en annan sak att herrn ifråga sannerligen inte var främmande för att justera budskapet, och tolkningarna av detsamma. Vilket knäckte ryggraden på mer än en anhängare, bildligt eller nättopp bokstavligt (var det inte det ena, så blev det det andra).