2010-07-06

Steiner, andesyner och offentlig sjukvård

Rudolf Steiner (1861-1925) var en man som trodde på lite av varje. Han arbetade länge i det s.k. teosofiska samfund som bildats av Madame Blavatsky, en av de mest kända ockultiserna någonsin. Senare bildade han eget i form av ett antroposofiskt samfund. Det utmärker sig från praktiskt taget alla de otaliga ockulta, esoteriska och i varierande grad mystiska rörelser som skapats, levt om och försvunnit de senaste hundra åren, på så sätt att det fortfarande lever och har hälsan lite varstans, även i Sverige: se t.ex. Antroposofiska sällskapet (officiella hemsidan).
Känner ni till Waldorf-skolor? Biodynamiskt odlat? Antroposofisk medicin? Det är Steiners andesyner, det. Trolleri, humbug och gallimatias för hela slanten. Som utövas den dag som är idag, 2010. Nog är det lite fantastiskt?

Men det är inte bråkdelen så fantastiskt som att den offentliga sektorn hjälper till att finansiera smörjan. Skattepengar.

Följande beskrivning finns på en informationssida som man annars ska kunna lita på.

Antroposofisk medicin

Antroposofisk medicin baseras på den vanliga västerländska medicinen och började praktiseras i början av 1900-talet i Mellaneuropa. Metoden har sedan spritt sig till övriga Europa och USA. Den utövas av legitimerade läkare, sjuksköterskor och terapeuter som dessutom har utbildning i antroposofisk medicin. Enligt den antroposofiska medicinen orsakas sjukdomar av en obalans i en helhet av kropp, själ och ande.

Vid behandlingen används både antroposofiska läkemedel och olika behandlingsmetoder. Läkemedlen innehåller ämnen från växter, djur eller mineraler och är ofta utspädda. Växtens egenskaper avgör om den är lämplig vid ett visst symtom eller inte. Vid behov kombineras de antroposofiska läkemedlen med vanliga läkemedel.

De antroposofiska behandlingsmetoderna innehåller ofta inslag av konstnärlighet som målningsterapi, musik- och sångterapi eller modelleringsterapi. Inom den antroposofiska medicinen anser man att även kroppen påverkas positivt när själen stimuleras och mår bra av konstnärliga aktiviteter. Även samtalsterapi, rörelseterapi, rytmisk massage, inpackningar och medicinska bad används. Syftet med den antroposofiska behandlingen är att återställa balansen i en helhet genom att stimulera självläkningen.

Det är möjligt att använda antroposofisk medicin vid alla sjukdomar och vanligt vid bland annat utmattningssyndrom, oro och ångest, astma samt om man har besvär i muskler och leder. Antroposofiska behandlingsmetoder används även vid vård av cancersjuka och då ofta i samarbete med den vanliga sjukvården. Inom den antroposofiska medicinen pågår också mycket forskning med varierande kvalitet.

www.1177.se: Komplementär- och alternativmedicin

Några punkter:
  • Antroposofisk medicin är inte baserad på den "vanliga" medicinen. Den bygger helt och hållet på Steiners fantasier.
  • När antroposofer använder favoritbegreppet "hela människan" avses inte det som icke-antroposofer nog tänker på, utan den av Steiner stipulerade tripletten kropp, själ och ande. Det låter bra, men är vidskepligt guru-trams.
  • Läkemedlen är inte bara utspädda utan homeopatiska, det vill säga utspädda till ingenting, rent vatten som droppas på sockerpiller.
  • "Vid behov kombineras de antroposofiska läkemedlen med vanliga läkemedel"; det skulle kunna vara när man behöver något faktiskt läkemedel, snarare än hokus pokus.
  • "Syftet med den antroposofiska behandlingen är att återställa balansen i en helhet genom att stimulera självläkningen" låter jättebra och betyder ingenting. Ser inte läkarna det?
  • Att det är möjligt att använda antroposofisk medicin vid alla sjukdomar, även cancer minsann, låter som ett grymt skämt. Not: Just cancer är något som enbart legitimerad personal får behandla. Även sådana kan tyvärr få för sig att använda dokumenterat värdelösa metoder. Se t.ex. Iscador, ett mistelpreparat Steiner rekommenderar mot just cancer.
  • "Inom den antroposofiska medicinen pågår också mycket forskning med varierande kvalitet." Från värdelös till helt värdelös.
Tjänsten 1177.se drivs av ett företag (Inera AB) som ägs av alla landsting och regioner i Sverige. Den "innehåller opartiska och aktuella texter som speglar praxis inom den svenska vården", enligt uppgift (länk). Den ovanstående texten är inte det minsta opartisk - däremot nedslipad för att inte dra till sig uppmärksamhet från folk som inte har fullt lika stor tilltro till Steiners hallucinationer som antroposoferna. Den speglar förhoppningsvis ingen aktuell praxis inom den svenska vården.

7 kommentarer:

a3w sa...

Vetenskapen har varken bekräftat eller dementerat 'Guds existens' eller för den sakens skull andra valda 'esoteriska' föreställningar. Att avfärda detta som gallimatias och vanföreställningar utan vidare hänvisning till vetenskapligt belägg för dess vetenskapliga sanning verkar vara lika fanatiskt som att tro att Jesus gick på vatten - torde inte en sann vetenskapsman vara agnostiker?

Mjömark sa...

Jag läste det som stod på 1177.se, och valde att skicka iväg ett mejl till företaget bakom. Jag hänvisade bland annat till det som skrevs i din blogg. Här är svaret som jag fick:

"En saklig förankring i vetenskapen, och evidens är ledord även för oss. Det är därför vi har en oerhört noggrann kvalitetsgranskningsprocess där våra texter förutom en redaktionell bearbetning granskas av medicinsk expertis i tre led.Den absolut största andelen av våra texter på 1177.se skildrar den traditionella sjukvården, och de behandlingar som man erbjuds där. Samtidigt får vi många önskemål från allmänheten om att även berätta om de alternativ som finns. Varför vi i några fall har valt att göra det. Resonemanget vi har är ungefär att det är bättre att vi berättar på ett opartiskt och objektivt sätt, än att andra med till exempel ett vinstintresse berättar.Vad det gäller blogginlägget kan jag tycka att det faktiskt har en del poänger, samtidigt som det kommer lite lösryckt utan den inledningen som vi har med rubriken ”Allmänt”. Där förklaras lite om hur man kan se på det som brukar kallas ”komplementär- och alternativmedicin”. Som alternativ helt enkelt, och inte förstahandsalternativ. Vi rekommenderar också till exempel att man noga läser på först, och försöker hitta den eventuella evidens som finns.Men efter ovanstående sagt, så har jag ändå rådgjort med vår medicinska chef som egentligen är på semester just, och vi är eniga om att kapitlet om antroposofisk medicin behöver ses över och att det finns en del meningar som kan uppfattas som värderande. Så vi kommer att gå igenom texten i höst, och sannolikt fortfarande beskriva fenomenet, men på ett tydligare och mer sakligt sätt."

devadatta sa...

Texten är granskad av Torkel Falkengren som har en intressant karriär.

Från början var han "ledare för Centrum för komplementär medicin" vid KI (Oshercentret?). 2006 fick han "Prosanapriset" tillsammans med Ursula Flatters (50 000 var) och nu är han forskningsledare på Vidarkliniken.

Enligt honom finns det två läger, de "oinformerade skeptikerna" och de "okritiska entutiasterna". Frågan är om han är mitt emellan.

Källor finns här.

westrobothnian sa...

@a3w

Det är sant att vetenskapen inte kunnat dementera en enda guds existens. Mest för att det är väldigt svårt att bevisa att något inte finns.

Ingen kan heller bevisa att tomten inte finns.

Enligt Ditt resonemang borde en sann vetenskapsman se till att skicka in en önskelista - bara ifall att.

En sann vetenskapsman borde då även vara öppen för andra religioner, liksom demoner som förklaring till psykiska sjukdomar osv.

Eller så struntar man i det och begär att alla eventuella gudar får lov att bevisa sig själva innan man ids ta dem på allvar.

För övrigt har jag fått för mig att många antroposofer väljer att avsiktligt tona ner de mest uppenbara vidskepligheterna i sin lära. Kvar syns mest organisk odling, trevlig arkitektur och en alternativ skola.

Kanske är det förklaringen till varför samhället är så pass toleranta mot vad som egentligen är massiv vidskepelse och övertro?

Hexmaster sa...

Mjömark: Tack. Att deras text kommer "lite lösryckt" vet jag inte hur jag ska kommentera, i synnerhet efter att ha läst inledningen under rubriken Allmänt. Den är ungefär lika jamsigt medhårs som antroposofiska texten, bara mer allmänt jams.

devadatta: Torkels namn kände jag igen. Om han jobbar i detta sammanhang är det mycket intressant.

a3w: Vad kommer du med Gudsdebatten för? Detta gäller konkreta ting som kan mätas, nämligen medicinska effekter. Antroposofisk medicin påstår saker som antroposofisk medicin inte levererat. Punkt. Att de istället kommer med godnattsagor har underhållningsvärde men inget mer.

KS sa...

Antroposofisk medicin bedrivs av legitimerade läkare, som alltså kan "vanlig" medicin och är utbildade i den antroposofiska medicinen som integrera i den "vanliga" medicinen
Det vore önskvärt att någon som är initierad yttrar sig om den och inte någon från skeptikerrörelsen som bedriver falska rykten i syfte att misskreditera något man inte kan och att utrota allt som inte har med annat än mätbara fakta att göra. Se bland annat " Den omätbara människan" av Jonna Bornemark. Den förutsätter att man kan läsa. Att läsa Steiner fordrar att man börjar noggrant läsa hans bok om epistemeologi samt "Frihetens Filosofi". Det förutsätter ännu mer läs- och tankeförmåga.

Anonym sa...


KS, ge några exempel på dessa läkare. Jonna Bornemark är filosof vars avhandling hade titeln, Kunskapens gräns – gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet.

Rimligen vet hon ingenting om det du kallar "vanlig" medicin. "Vanlig" medicin är nog fullt medveten om tankens makt. Det har genomförts massor av tester med placebo, och även så obskyra saker som nyttan av bön. Vad jag läste fick böner negativa resultat ifall den sjuke visste att några bad för den. Orsaken var då att den sjuke tänkte, Åh, fan, är det så illa.

Försök att sätta dig in i vad Hexmaster säger och om metoderna. Att det finns en förstärkande åtgärd där man bara häller ut det man tidigare har blandat ihop borde vara tydligare indikationer. Det är som att säga att man blir fullare av att hälla ut en öl och dricka vattnet man efteråt fyllt glaset med, eller att man blir mätt av att slänga soppan i slasken och äta vatten man fyllt tallriken med.

Det är bra att du skriver att man måste kunna läsa och tänka för att ta sig till godo av vissa texter, men är det inte så med alla texter? Utan att kunna läsa, kan vi ju inte läsa.

/Koroshiya