2010-01-29

Sörgels Atlantropa


Herman Sörgel (1885-1952) var en tysk arkitekt med stora idéer. Som denna: En damm vid Gibraltar sund. Genom att sänka Medelhavets yta skulle en ofantlig mängd vattenkraft kunna utvinnas.


Dessutom skulle havsbotten torrläggas, i så stor omfattning att kustlinjerna skulle förändras påtagligt. Vid det kraftigt förstorade Sicilien skulle detta utnyttjas för att bygga en bro - en landförbindelse mellan Italien och Afrika. Östra Medelhavet skulle sänkas ännu mer, uppemot 200 meter.

Här fanns en ännu större tanke: Europa och Afrika skulle bli en enhet, att konkurrera med de två andra supermakter Sörgel spådde: Det kombinerade Nord- och Sydamerika, samt stor-Asien.

Sörgel förkunnade sina visioner för världen 1929. Han försökte senare att ge dem en sorts nationalsocialistisk touch, men nationalsocialismen var inte intresserad. Sitt enmans-projekt fortsatte han att driva fram till sin död.


Strange Maps: Dam You, Mediterranean

6 kommentarer:

Martin Lagnerö sa...

Intressant! Är inte det här med i "Mannen i det höga slottet", Philip K Dicks kontrafaktiska roman om världen efter axelmakternas seger i andra världskriget? Jag vill minnas att det segerrika Tyskland och Italien i romanen faktiskt hade genomfört torrläggningsplanen.

Hexmaster sa...

Ja, det var en intressant vändning. Har inte läst boken, kollar snabbt och inser att det får åtgärdas. Här nämns mycket riktigt torrläggningen.

Wikipedia: The Man in the High Castle

Bonus: Ser att det står något om att tyskarna senare uppfann televisionen - den fanns redan, vilket jag skrivit om i bloggposten Nazi-TV. Där jag fortfarande blir lika ställd av omslaget.

Lena Synnerholm sa...

Jag tror det beror på en sammanblandning, mellan uppfinnande och genomslag. Vilket alltså är helt olika saker. Många uppfinningar har aldrig slagit igenom, därför att folk inte känt behov av dom.

Kurt sa...

Jag förstår inte idén med vattenkraften? Vart är det meningen att vattenströmmen skall ta vägen?

Lena Synnerholm sa...

Jag tror idén gick ut på, att släppa in lagom mycket havsvatten.

Bosse sa...

Antar att vattnet i det varma Medelhavet skulle avdunsta och ytan därmed sjunka.

Salthalten borde väl stiga ganska ordentligt då, hur lätt blir det då att odla saker på de torrlagda områdena?