2010-01-26

Ständigt bloggande sekreterare


Att vara ständig - akademiblogg.wordpress.com

Peter Englund har börjat blogga igen. Mer som ledamot i akademien och dess ständige sekreterare i synnerhet (måhända bloggen omsider tas över av hugad efterträdare?), mindre som historiker, författare och inte minst privatperson, som hans tidigare blogg (här) var ett förträffligt och tyvärr ovanligt exempel på.

Inga möjligheter att kommentera, än, av tidsskäl. Av de hittills utlagda posterna verkar hans "hot" om att hålla sig mer officiell, mindre personlig, att ha varit tämligen överdrivna.

Framhåller gärna förklarande sidan Vokabulär. Gamla och vördnadsvärda institutioner håller sig ofta med lite egna traditioner av olika slag, så ock akademien. Som att den kallas "hon", vilket är inget mindre än en rest från den tid då svenskan nyttjade tre genus - han, hon, den/det - och exempelvis väggar, fartyg och akademier kunde vara "hon", utan att man för den sakens skull tänkte på dem som folk (bruket är visst kvar även för båtarna, när jag tänker efter). Eller att sammanträdets protokoll kallas "sammankomstens anteckning". Med mera.

2 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Ska det inte vara "han, hon och det"? Historiskt sett har "den" upstått, genom sammanslagning av "han" och "hon".

Hexmaster sa...

Efter sammankomsterna, som ju hålls på torsdagar, knallar de över till Freden och äter - att det på grund av dagen tvunget skulle vara ärtsoppa stämmer dock inte, vilket jag visst redan nämnt här att han redan nämnt.